BuzzFeed планує зайнятися вирішенням проблеми атрибуції

Після бурхливого 2019 року BuzzFeed наближається до прибутковості, завдяки недавнім зусиллям по створенню нових джерел доходу. Найбільше зростання припало на комерцію, яка зараз становить 21% від загального доходу BuzzFeed, у порівнянні з 9% двома роками раніше. Минулого року BuzzFeed витратив понад $425 млн. на прямі угоди, і в 2020 році очікується, що ця цифра буде набагато більше.

«Існувало таке уявлення, що цифрові медіа компанії змушені диверсифікувати свої доходи, бо часи були важкими», — заявив в інтерв’ю засновник і генеральний директор BuzzFeed Джона Перетті (Jonah Peretti). «Але з іншого боку, інтернет, дійсно, дозволив створити медіа компанію нового типу, що неможливо було зробити раніше.

«Протягом довгого часу найбільший дохід BuzzFeed отримував від нативної реклами. Останні кілька років ми відкрили нові бізнес-напрямки, і сьогодні 70% нашого доходу припадає саме на них».

Оновлений BuzzFeed тепер вирішив зайнятися проблемою атрибуції видавців, «давньою проблемою в ЗМІ», згідно з меморандумом, який Перетті надіслав співробітникам. Ось деякі цитати:

«Наша комерційна діяльність буде частиною вирішення давньої проблеми в медіа індустрії, де творці контенту мотивують придбати новий продукт, поїхати кудись у відпустку або подивитися шоу, але при цьому не враховується процес створення економічної цінності. Це іноді називають «проблемою атрибуції», коли Google та інші посередники у кінцевому підсумку отримують цінність, яку вони не створювали. Ми бачимо реальну можливість повернути частину цього прибутку.

Візьмемо, наприклад, поїздку в Даллас. Ідея поїхати у Техас, ймовірно, виникла через контент, що був створений видавцем, такий як відео Bring Me про Margarita Mile у Далласі. Споживач починає гуглити і у результаті видачі пошуку знаходить Expedia або інше онлайн-туристичне агентство (OTA), рейс і готель. Найважливішими гравцями у цьому ланцюжку є видавець, який надихнув покупця на дії, та готель і авіакомпанія, які фактично надають сервіс і поставляють продукт. Але найбільшу частину прибутку отримують цифрові посередники, які не створюють цінності».

Конвергенція мобільного контенту та мобільної комерції — це спосіб досягти прогресу у вирішенні цієї проблеми. Традиційну маркетингову воронку необхідно звузити, і споживачі зможуть переходити безпосередньо від натхнення до транзакції:

BuzzFeed хоче вирішити проблему шляхом прямого партнерства з постачальниками товарів і послуг.

“Ця зміна буде корисною для всіх контент-компаній”, — стверджує Перетті, особливо для цифрових носіїв, що мають масштаб, аудиторію, яка здійснює онлайн транзакції. Ми також проводимо експериментальні роботи з багатьма маркетплейсами та виробниками продукції, щоб допомогти їм перейти безпосередньо до споживачів без цифрових посередників”

“Саме тоді, коли BuzzFeed та багато інших сайтів уже використовують афілійовані посилання на товари у подарункових гайдах або оглядах, отримуючи невелику виплату за кожну покупку, ідея полягає в тому, щоб зробити модель більш прибутковою та розвивати її у нових галузях”, — пише Джилліан Д’Онфро з Forbes

Джерела:

 1. https://www.buzzfeed.com/jonah/buzzfeed-in-2020
 2. https://www.wsj.com/articles/buzzfeed-edges-closer-to-profitability-after-tough-year-11578045602
 3. https://www.forbes.com/sites/jilliandonfro/2020/01/05/buzzfeed-jonah-peretti-google-digital-middleman/#144cc3dbedd6
 4. https://whatsnewinpublishing.com/author/monojoy-bhattacharjee/
  Sabrina Volarondo (pseudonymous)

  Written by

  Communications Content Security Specialist

  More From Medium

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade