Superposition

Spin

Bu, +1 ve -1 olmak üzere iki değer içerir; ancak, kısmen +1 ve kısmen -1 superposition olarak da olabilir. Londra veya Sydney: Bir küre düşünün, Kuzey Kutbu (+1) ya da Güney Kutbu (-1) ya da bunların arasında başka herhangi bir noktayı seçebiliriz. Bir kuantum parçacığı, kısmen Kuzey Kutbu ve kısmen Güney kutbu olabilir.Süperposition’lu bir Qubit, Binnary’li bit’in basit 1 veya 0'dan çok daha karmaşık bir haldedir. Bu durumu tanımlamak için daha fazla parametre gereklidir ve bu bir Qubit’in tutabileceği ve uygulayabileceği bilginin miktarına karşılık gelir.

Entanglement

Hassas Bir Operasyon

Quantum bilgisayarlar tam olarak ne için yararlıdır?

Quantum bilgisayarların büyük bir etkisinin olacağı bir diğer alan veri güvenliğidir.Kişisel bilgilerimizin güvenliği önemlidir.Örnek banka bilgilerimiz veya tıbbi kayıtlarımız,bu bilgileri güvende tutmak için verilerimiz ‘Clear text’ girmemizi gerektiren şifreleme algoritmaları tarafından korunmaktadır. Asal sayı faktörü, şifreleme algoritmaları oluşturmak için kullanılan bir yöntemdir. Algoritmalar çok sayıda asal sayı faktörü içeriyor. Bu oldukça basit gibi görünebilir, ancak aslında çok sayıda asal sayı faktörünün ne olduğunu bulmak çok zor.Klasik bir bilgisayar ile ikili asal sayıları çok kolay bir şekilde çarpabilirsiniz.Ama tersten işlemi gerçekleştirirken tek seçenek birbiri ardına numaraları işaretlemektir ve bu tekrarlanan bir süreçtir.Sayılar özellikle küçük olsa bile saniyede milyarlarca hesaplamalar gerçekleştirerek sonuca ulaşması çok uzun zaman alıcaktır.Rakamlar 1000 rakamın üzerine çıkınca, asal sayı faktörlerini bulmak genelde klasik bir bilgisayar için imkansızdır.— clear text’in şifreleme algoritması ‘kırılamaz’ ve verilerimiz güvende olur.

Bununla birlikte, Quantum bilgisayarlarının superposition Qubitleri her şeyi değiştiriyor. 1994'te matematikçi Peter Shor, Quantum bilgisayarların büyük asal sayıları klasik bilgisayarlardan çok daha hızlı bir şekilde faktöre almasını sağlayacak bir algoritma geliştirdi. Quantum bilgisayar ilerlemelerindeki gibi, verilerimizin güvenliğini sağlıyan tekniklerimizide geliştirmemiz gerekecek , böylece Quuantum bilgisayarlar dan bir adım önde olabiliriz.

Bu seride bahsettiklerimin ötesinde, kuşkusuz, teknoloji geliştikçe ortaya çıkan pek çok yenilik olacaktır.Yıllar önce günümüzdeki klasik bilgisayarlarin ve internetteki gelişmeleri, ses tanıma ve dokunmatik arayüzlerindeli gelişmeleri tahmin etmek olanaksızdı. Benzer şekilde, Quantum hesaplamadan gelebilecek en önemli gelişmeler muhtemelen hala bilinmiyor.

The End

Kaynakça:

-İBM Q

-Avustralian Academy of science

Computer Science Researcher / https://ahmetmersin.com

Computer Science Researcher / https://ahmetmersin.com