YouTube Premium APK

YouTube Premium apk indir ve hemen ücretsiz şekilde YouTube Premium uygulamasını kullanın. YouTube premium, YouTube uygulamasının çıkarmış olduğu spotify benzeri bir uygulamadır.

Bu uygulama ile bir çok özellikten faydalanabilirsiniz. Bu özellikleri aşağıda listelenmiş şekilde görebilirsiniz.

YouTube Premium APK Özellikleri

  • Arka Planda Çalışıyor
  • Reklamsız
  • Video İndirme
  • YouTube Müzik Premium

Ve daha bir çok özelliğe sahip olabilirsiniz.

Bu özelliklerden en çok beğenileni şüphesiz ki arka planda çalışıyor olması. YouTube kurulduğundan beri getirmediği tek özellik arka planda müziklarin çalışmasıdır.

Nihayet YouTube, YouTube Premium ile bu özelliği kullanacılara getirdi.

Sizde YouTube Premium apk indirirerek dilediğiniz gibi ücretsiz şekilde kullanabilirsiniz.

youtube premium apk

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store