Hellup!

Nou daar gaat mijn creatieve vermogen…… In de voorbereidingen richting de Stadssafari is ons gevraagd te gaan bloggen. Een nieuwe tak van sport voor mij. Vol goede moed ben ik begonnen met het aanmaken van een account op dit platform. Een verhaal schrijven ging nog best makkelijk, maar toen…….. Een blog moet geüpload worden naar de blogspot pagina van Broedplaats010. Nog niets aan de hand, dacht ik. Uploaden is niet heel ingewikkeld. Totdat…. ik echt 3 uur bezig ben geweest om uit te zoeken hoe ik hemelsnaam de eerste blog op de Broedplaatspagina zou krijgen. Na een nachtje te hebben geslapen en nogmaals heb overdacht hoe het zou moeten ben ik de dag erop wederom gaan uitpluizen hoe het moest. Na weer een paar uur te hebben geplakt, geknipt , gegoogeld, heb ik het opgegeven en heb ik Willemijn geslackt.

Nu hoor ik je denken, ‘geslackt’? Ja ja mensen weer een nieuw begrip. Slack is een online communicatieplatform, een soort Whatsapp, maar dan chiquer. Via Slack, heb ik mijn vraag bij haar neer gelegd. Het bericht was simpel:

Aanmelden bij Medium.com ( check!), je kunt dan je blog uploaden.( en die knop, uploaden kan ik dus niet vinden……) en dan ga je naar ‘submit story’’ ( ook dit is niet zichtbaar op mijn tabblad….) en dan uploaden naar de blogspot van Broedplaats 010.

Nou, ja nog maar weer eens een beroep doen op mijn creatief vermogen……..

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.