Je zult maar een ‘versnelde’ leerling van net 13 jaar zijn in het 3e jaar VMBO TL. Liever topdown instructie krijgen in een bottom up aangestuurd onderwijssysteem. Van Havo naar VMBO TL zijn gegaan, omdat je door middel van je cijfers niet laat zien wat je écht kan. En zelfs hier sta je nog tekorten in je cijfers. Tekorten op vakken die jou niets zeggen, waarvan jij het “ why” niet kunt plaatsen. Al helemaal niet in de toekomstvisie die jij hebt. Advocaat of psycholoog. Jij als onderpresteerder wenst niet naar een andere school te gaan, jij hebt hier voor gekozen en wilt hoe dan ook je pad volgen op deze school. Een doorzetter!

Instructie die, volgens jou, niet goed wordt overgedragen omdat enkele docenten niet bevlogen zijn. Zoals je zelf zegt: “ de schuld buiten zichzelf zoeken.” Je kunt niet tegen onrechtvaardigheid en laat dit ook horen. Netjes, niet brutaal, maar wel oprecht. Als je het gesprek aangaat met de docent, wordt volgens jou, je mond gesnoerd, omdat je voor hem/ haar te wijs bent. Daar kunnen sommigen volgens jou niet tegen, die misbruiken hun machtspositie als leerkracht en zouden volgens jou niet voor de klas moeten. Je komt op voor je medeleerlingen en zorgt er geregeld voor dat docenten zich aan afspraken houden als het gaat om de regels voor toetsmomenten.

Je zult maar 13 jaar zijn in het derde jaar van VMBO TL, aan zelfreflectie geen gebrek. Je geeft toe dat je soms wordt afgeleid en gaat kletsen, net als anderen. Je geeft toe dat je je niet erg kritisch opstelt in het controleren van je werk en ook wel erg snel leert soms, waardoor je ‘slordig’ bent. Ik zou je heel graag willen leren leren , maar jij zit in de fase, dat je je ouders niet nodig hebt en dus komt er van die hulp thuis niet veel terecht. En dan is je moeder ook nog juf…..

We ondersteunen je waar nodig, soms grijp je dit aan en soms zet je je af zoals een echte puber dat doet. En ik weet,……je kunt er even niets aan doen.

Je vraagt je af, waardoor je bij die ene leerkracht wel betrokken bent en bij de andere niet. Je geeft aan dat het te maken heeft met de gun-factor, die je krijgt als leerkracht, van een klas. Een leerkracht die lesgeeft vanuit zijn hart, de leerling ziet, leuke lessen geeft en luistert. Je hebt een hekel aan pesten en ‘dist’ de pesters en helpt de slachtoffers sterker te worden.

Je zult maar 13 jaar zijn in het derde jaar van het VMBO TL. Waar je een werkstuk moet maken dat meetelt voor je examen. Een werkstuk waar jij je volledig in hebt weten te verdiepen, waar je de leerlijnen uit verschillende vakken integraal hebt kunnen leren en toepassen op jouw manier, in jouw tempo.Waar je vaardigheden hebt kunnen toepassen en kunnen ontwikkelen. Waarvan je jammer vond dat het klaar was. Waar ik voor het eerst jouw intrinsieke motivatie zag, jouw drijfveren.

Je zult maar 13 jaar zijn in het derde jaar VMBO TL. Jouw drijfveren zijn gericht op kennis en inzichten die jij verbind met resultaat en vooruitgang. Jij zou liever feedback krijgen in plaats van cijfers, want wat zegt dat cijfer nou als de normering voorop staat? Jij ziet, dat wat je moet leren, graag in een breder perspectief, bekijkt het voor de langer termijn en wil de kennis graag praktisch toepassen. Jij vraagt je graag af ‘waarom’. En wat is dan de reden voor vakken als Economie en Natuurkunde?

Je zult maar 13 jaar zijn in het derde jaar van VMBO TL en al een keuze hebben moeten maken in je vakkenpakket. Je zult maar stage moeten lopen in bedrijven waar jij helemaal niet wil gaan werken, omdat je eerst naar de Havo wil om je doel te bereiken.

Je zult maar 13 jaar zijn in het derde jaar van VMBO TL. Op werkweek gaan naar Parijs, waar alleen je ouders nachtmerries van hebben. Goed voorbereid de bus in, zelfstandig en leergierig op naar een mooie herinnering. Sociale contacten versterkt, cultuur gesnoven maar vooral onder de indruk geweest van alle zwervers en “ slechte “ buurt waar het hotel stond. En wat ben ik blij, dat ík dát van te voren niet wist.

Je zult maar 13 jaar zijn in het derde jaar van het VMBO TL en afgerekend worden op jouw gebrek aan wiskundige vaardigheden, omdat het voor jou niet betekenisvol is. Maar door je sterke wil, toch dit vak gekozen hebt, omdat je zo vaak gehoord hebt dat je zonder wiskunde op geen enkele opleiding toegelaten wordt. En dát maakt mij verdrietig, want als men eens zag en jouw teruggaf wat jij écht in je mars hebt als 13 jarige in het derde jaar van het VMBO TL dan ligt er een wereld voor je open!

Jij bezit vaardigheden die we nu 21th century skills noemen, die we krampachtig proberen aan te leren. Jij hebt ze en kan ze alleen nog maar sterker maken.

Je zult maar 13 jaar zijn in het derde jaar van het VMBO TL, een visionair, ruimte gevend en flexibel. Een onderpresteerder waar menigeen de mond vol van heeft. Maar waarvan maar weinigen weten wat het écht inhoudt. Een onderpresteerder die meer kan, maar het in cijfers niet altijd laat zien. Die goed past tussen 14 , 15 en zelfs 16 jarigen, die niet opvalt als 13 jarige. Die zelfredzaam is, een visie heeft, flexibel is en feilloos aanvoelt of iemand oprecht en empatisch is. Die niet weet hoe ze moet leren, omdat ze verbindingen allang heeft gelegd of juist veel te moeilijk denkt over de waarom vraag. Die niet in aanmerking kwam voor de plusklas omdat ze op Cito niet 3x een A had gescoord. Maar wel gelukkig zou zijn geweest in de topdown aanpak. Een onderpresteerder die niet past in het traditionele onderwijssysteem…….

Je zult maar 13 jaar zijn in het derde jaar van VMBO TL vol zelfvertrouwen op weg, op jouw manier, naar jouw toekomstvisie.

Met jouw talenten kom je er wel, geloof in jezelf, laat horen en zien wie je bent. En ga voor dat wat jou gelukkig maakt op jouw manier.