Ministrica sporoča: Odj…te
Samo Trtnik
1

P.S.: Avtor je danes redno zaposlen, v svoji preteklosti je delal preko študentske napotnice (in že takrat opozarjal, da to ni prav) ter preko avtorske pogodbe. Za vse tri oblike dela je opravljal popolnoma enako delo: delo redno zaposlenega.”

V tem se tudi sam najdem. Morda sem imel celo srečo, da nisem diplomiral zaradi slabega finančnega stanja in je bilo potrebno pač začeti delat. Seveda preko študenta. Zdaj imam 14 let delovne dobe, če bi mi bilo priznano to — kar sem opravljal kot delo redno zaposlenega — bi imel 18 let delovne dobe (morda še več).

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Jeremy Thomas’s story.