Jaak J. Peeters

Lic. psychologie, studies sociaal recht en bestuurswetenschappen, lid Wijsgerige Kring Eindhoven, auteur van een aantal boeken - te vinden op Wiki.

Jaak J. Peeters