Burada ne yapıyorum?

Bu yazıyı daha sonra dallandırıp, budaklandıracağım. Fakat başlangıç olarak şunu söylemek isterim ki, kişisel bilinirliğimin olduğu ortamlarda dillendiremediğim şeyleri ya da “saçmalamışsın” diyemediğim zamanlarda buraya karalamalarımı yazacağım.

Neden olduğum gibi görünmüyorum da, burayı bir sığınak olarak kullanmaya başlıyorum. Çünkü insanlar sandığımızdan çok daha fazla politik görüşlere göre kişileri karşısına veya yanına alıyor. Seçimlerimizi yaparken, kişilerin profesyonelliklerinden önce onların siyasi görüşleri aklımıza gelebiliyor. Bunun en yakın örneklerinden birini LambdaConf’ta gördük. (Link) Bir teknik konferansa, politik görüşleri (her ne kadar çoğumuza zıt olsa bile), çağırılmaması-dışlanması konuşuldu, konferansı boykot etmek, böyle birinin konuşma yapmasına müsaade edilmemesi vs. tartışıldı. Burada A ya da B tarafı haklıdır diyemeseniz de; yaptığımız iş, politik görüş, nereye kadar olan freedom of speech, olduğumuz gibi görünmeli miyiz, yoksa bazı konulara olan toplum hassasiyetinden dolayı içten pazarlıklı mı olmalıyız üzerine oldukça düşündürdü.

Bu bahsettiğim ön yargının psikolojik karşılığı ise bias blind spot. Amerika’da yapılan 600 kişiyle yapılan bir araştırmada katılımcıların %85'i ön yargılarının, ortalama bir Amerikana göre çok daha düşük olduğunu söylemiş. Sadece 1 kişi ortalama Amerikandan daha ön yargılı olduğunu söylemiş. Sonuçlar ise neredeyse tam tersi. (Link)

Bu yazıya daha sonra devam edeceğim, biraz daha düzelteceğim.

Eğer beni tanıyorsanız bile, deşifre etmemenizi isterim.

Like what you read? Give jaccuse a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.