แหล่งรวบรวมสินค้าจากประเทศจีนไว้ที่นี่แห่งเดียวที่ เว็ปไซต์เถาเปา

เว็ปไซต์เถาเปาเป็นแหล่งรวมร้านค้าปลีกจดทะเบียนของประเทศจีน โดยส่วนใหญ่เป็นสินค้าจากประเทศจีนที่มีแบรนด์หรือยี่ห้อสินค้าเป็นของตัวเอง ซึ่งเว็ปไซต์เถาเปาเป็นร้านค้าทั่วไปที่มีทั้งในรูปแบบของบุคคลและนิติบุคคล ร้านค้าต่างๆบนเถาเปาจะต้องปฏิบัติตามกฎและกติกาการขายสินค้าตามที่ทางเถาเปาได้กำหนดอย่างเข้มงวด ปัจจุบันก็มีร้านค้าพรีออเดอร์มากมายในประเทศต่างๆ ที่ทำหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกดำเนินการสั่งสินค้าพรีออเดอร์บริการสั่งสินค้าหรือรับสั่งซื้อสินค้านำเข้าจากจีนให้กับลูกค้าในประเทศต่างๆ ซึ่งร้านค้าพรีออเดอร์ดังกล่าวจะดำเนินการตั้งแต่รับรายการสินค้าจากลูกค้า สั่งสินค้า และจัดส่งนำเข้าสินค้าจากจีนให้กับลูกค้า ซึ่งก็ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าการพรีออเดอร์ผ่านเว็ปไซต์ต่างๆนั้นสะดวกมากกว่าการสั่งสินค้าบนเถาเปา บ้างก็สั่งโดยตรงจากเถาเปาและจัดส่งชิปปิ้งแบบทั้งโกดังมาเลย มีสินค้าจากจีนให้เลือกซื้อมากมาย วิธีการซื้อทำได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อจากจีนโดยตรงจากเว็ปไซต์เถาเปา หรือการซื้อผ่านการพรีออเดอร์จากในประเทศไทยที่พบได้เห็นตามเว็ปไซต์ต่างๆ ส่วนใหญ่ผู้รับพรีออเดอร์สินค้านำเข้าจากจีนเจ้าต่างๆจะมีการแสดงข้อกำหนดในการเรียกเก็บค่าขนส่งสินค้านำเข้าจากจีน พร้อมกับแสดงค่าจัดการด้านภาษีโดยคิดตามมูลค่าและน้ำหนักของสินค้า ดังนั้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปสำหรับผู้ซื้อจากประเทศไทยที่มีความสนใจในการซื้อสินค้านำเข้าจากจีนโดยสามารถติดต่อไปยังผู้ผลิตหรือผู้ขายจากประเทศจีนได้โดยตรง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ซื้อสินค้านำเข้าจากจีนผ่านการพรีออเดอร์บนเว็ปไซต์เถาเปาก็ต้องระมัดระวังและตรวจสอบที่มาของผู้ที่รับพรีออเดอร์ให้ละเอียดแน่ชัดอีกด้วย เนื่องจากในปัจจุบันมีมิจฉาชีพเข้ามาแฝงตัวหาผลประโยชน์บนธุรกิจออนไลน์เพิ่มขึ้น