Google Fonts düzgün metodla intergrasiya [WP Development]

Jahangir Kazimli
1 min readMar 20, 2020

--

Salamlar. Bu gün sizlərə Google fontlarını sistemə ən düzgün metodla necə əlavə edə biləcəyinizi göstərəcəm.

Deməli ilk başlarda ən sadə metodla əlavə edirdik , <head> Tag`inin daxilinə <link> tag`i ilə.

Daha sonra isə , CSS faylları kimi wp_enqueue_style() funksiyası ilə əlavə olunmağa başladı:

wp_enqueue_style(‘google-font-poppins’, “https://fonts.googleapis.com/css?family=Poppins:300,400,500,600,700&display=swap", ‘’, ‘’, ‘screen’ );

Bu ildən etibarən isə yeni metoda keçilməsi Envato tərəfindən şərt kimi ortaya qoyuldu :

<?phpfunction domain_fonts_url() {

$font_url = ‘’;
if ( ‘off’ !== _x( ‘on’, ‘Google font: on or off’, ‘domain’ ) ) { $font_url = add_query_arg(
‘family’,
urlencode( ‘Montserrat|Bowlby One|Quattrocento sans:400,400italic,700italic,700&subset=latin,latin-ext’ ), “//fonts.googleapis.com/css”
);
} return $font_url;} function domain_scripts() { wp_enqueue_style(
‘domain-fonts’,
domain_fonts_url(),
array(),
‘1.0.0’
);}add_action( ‘wp_enqueue_scripts’, ‘domain_scripts’ );

Burada textdomain`lərə diqqət edin , Theme Check`də “dublicate textdomain” xətası verməsin deyə.

Editor tərəfə integrasiya

Bunun üçün isə editor tərəfə CSS fayllarının integrasiya üçün istifadə olunan add_editor_style() funksiyasından istifadə edəcəyik :

function domain_editor_styles() {add_editor_style( array( 'editor-style.css', domain_fonts_url() ) );}add_action( 'after_setup_theme', 'domain_editor_styles' );

Oxuduğunuz üçün təşəkkürlər!

./JahangirSeven

--

--