37/2015 – ตื่น

เช้าวันนี้ มีน้องในทีมถามขึ้นมาลอยๆ ว่า

“ทำไงจะตื่นเช้า ไม่อยากตื่นสาย”

อาจเพราะอายุที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้เครดิตว่าเป็น”คนตื่นเช้า” มันก็มาโดยอัตโนมัติ แต่เมื่อได้ยินคำถาม ก็เลยพยายามนึกคำตอบให้น้อง พร้อมๆ กับทบทวนตัวเองว่า

เราจะตื่นเช้าได้เพราะอะไร?

อยากคงอารมณ์เรียลๆ เลยขออนุญาต ถอดคำที่คุยกันมาเลย เพื่อให้ได้อรรถรสการสนทนา

ให้คิดว่า ตื่นมาเพื่อตัวเอง เป็นชั่วโมงพิเศษ ไม่ใช่แค่ตื่นมาเพื่องานอย่างเดียว งานแค่ต้องไปทำงานตรงเวลาและอยู่กับงานเต็มเวลา ก็เป็นความรับผิดชอบที่ดีแล้ว

ในช่วงที่เบื่องาน รึงานไม่ตื่นเต้น อย่าเบื่อชั่วโมงพิเศษของตัวเอง

มองมุมกลับ เมื่องานมันคาดเดาได้ มันก็ทำให้เรามีเวลามาเพิ่มเติมอะไรให้ตัวเอง ในเวลาที่งานมันท้าทายน้อยลง

ชั่วโมงพิเศษไม่จำเป็นต้องเยอะ ตื่นมาชงกาแฟอร่อยซักแก้ว รึอ่านหนังสือซักบท ทำอะไรที่เติมตัวเรา อย่าเพิ่งทำอะไรที่ทำได้ทั้งวัน เช่นเช็คเฟซบุ๊ค ดู YouTube อันนั้นทำได้ทั้งวัน

ใช้ครึ่ง หรือ 1 ชั่วโมงนั้น กับสิ่งที่เราอยากทำ ตัดฉับก็เดินออกมาทำงาน

เวลามันเป็นของเรา เราแบ่งสัดส่วนให้มันได้

ลองหาภารกิจที่มันคู่ขนานไปกับชีวิตการทำงาน เป็นตัวเติมให้เราอยากลุกขึ้นมาทำ เราไม่ต้องถึงขนาดหมดใจกับงานนะ แต่เราต้องให้ตัวเราเต็มก่อน มันก็จะส่งผลกับงานเอง อย่าให้งานมันลากอารมณ์เราไปหมด แบ่ง part ให้มัน

เวลาของเราที่เราพอจะหาได้ มันเป็นของเรานะ

ถ้างานมันทำให้แรงบันดาลใจขุ่นมัว แต่ตัวเราต้องไม่จมไปด้วย หาอะไรเติมตัวเองดู

หาเวลาให้ตัวเอง พอใจในเรื่องอื่นๆ คู่ขนานกับชีวิตการทำงานไปนะ

แล้วจะคลี่คลาย อย่างน้อยก็ใจเรา ตัวเรา

คนอื่นช่างแม่ง

JAKK

21 October 2015 / Bangkok

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.