37/2015 — ประชุม

การให้เกียรติในห้องประชุม สิ่งสำคัญคือ การให้เกียรติกับเวลาของทุกคน ที่เปิดประตูเข้ามาในห้องประชุม

การเตรียมตัวที่ดีของผู้ที่นัดประชุม เปรียบเหมือนการจัดโต๊ะอาหารได้ลงตัว และปล่อยเมนูออกมาในจังหวะที่เหมาะสม รสนิยมความคิดวัดกันได้ว่าคุณเตรียมโต๊ะแบบไหนไว้รับแขก โต๊ะจีนลำดับอาหารเน้นอิ่มแต่อาจจะขโมงโฉงเฉงไปหน่อย โต๊ะฝรั่งก็อาจมีจังหวะมารยาทเคลือบในถ้อยคำความคิดเห็น

แต่ไม่ใช่ว่าต้องจัดอาหารเลิศหรูเกินจำเป็น การจัดสรรเวลาในการประชุม ด้วยเมนูที่จริงใจ ให้เกียรติกับเวลาของทุกคน ต่อให้มันจะเป็นแค่ฟาสต์ฟู้ดก็ไม่ผิด ถ้าคุณชัดเจนว่าประเด็นของการสนทนาในห้องเริ่มตรงไหนจบตรงไหน

ไม่ใช่แค่ว่าเชิญทุกคนมานั่งล้อมโต๊ะ แล้วรอคุณเลือกเมนู และแขกได้แค่ยกน้ำ “เปล่า” ดื่ม ระหว่างรอคุณสอบถามเรื่องเมนูนั้นเมนูนี้ โดยไม่ตัดสินใจอะไรเลย

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.