37/2015

ในขณะที่ทดลองการสื่อสารในชีวิตของผม ชอบปรับไปตามความเห่อ
ในช่วงเวลาต่างๆ ตั้งแต่รู้จักกับ “บล็อก” จนมาถึงยุค “โซเชี่ยลมีเดีย”
ที่ก็วิ่งไล่ตามรูปแบบ ไปตั้งแต่การโพส Facebook ทวีตความคิดด้วย Twitter ถ่ายสิ่งที่คิดด้วย Instagram ไปถึงวีดีโอฟอร์แมทบน YouTube
และล่าสุดเห่อความสดจริงของ Snapchat (และคิดว่ามันจะ “มา” แน่ๆ)

แต่วิธีสื่อสารที่พูดมาทั้งหมด (และไม่ได้พูดอีกเพียบ ทั้ง Tumble / Google+)
เป็นกระบวนการเชิง “ทดลอง” ที่ว่ากันไปแล้ว ก็ไม่เคยรู้ปลายทางของมัน
ว่าจะจบยังไง ผมเองจะทำอะไรใหม่ๆ ได้จริงมั้ย เพราะทุกครั้งที่ทดลองทำ
ซักพักผมก็หยุดทำไปดื้อๆ เหมือนกับที่เริ่มทำแบบไม่มีเหตุผล

วันนี้ก็เลยตั้งหลักบอกตัวเอง ให้กลับมา “เขียน” บันทึก
ทั้งในเรื่องที่คิดและมุมชีวิตมากขึ้น เพราะเชื่อว่าการเขียน
เป็นทั้งความตั้งใจดั้งเดิมของตัวเอง และเป็นรูปแบบ
การสื่อสารที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง ซึ่งผมคงยังต้องฝึกฝนต่อ
หลังจากทิ้งร้างมานาน

37/2015
จึงเป็นชุดงานเขียนที่จะพูดถึง
มุมคิด-มองชีวิต ในวัย 37 บนสภาพแวดล้อมของปี 2015 ของผม
เพราะเชื่ออย่างนึงว่า ในแต่ละช่วงอายุ ผมมักจะคิดเรื่องเดิมๆ
แต่มุมมองก็จะขยับจากจุดเดิมๆ เสมอ

หวังใจว่าการกลับมาตั้งหลัก ที่ความสามารถขั้นพื้นฐานที่สุดของตัวเอง
นั่นก็คือ “การเขียน” จะทำให้แง่มุมที่อยากถ่ายทอดออกมาใกล้เคียงกับ
ความคิดที่มีกับชีวิตมากที่สุด โปรดติดตามอ่านนะครับ

37/2015
Just Jakk Writing on Life&Ideas
เขียน มุมคิด มองชีวิต

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.