Nowy hymn. Czas obudzić dusze Polaków

Należy usunąć Napoleona z hymnu Polski? Tak, ale musimy zrobić więcej!


Poseł PiS Jacek Żalek zaproponował, by z hymnu Polski usunąć fragment o Napoleonie, “tym przegranym koleżce”. Pomysł dobry, ale zmiany powinny sięgać głębiej. W obecnym tekście hymnu jest:

Stefan Czarnecki: okrutnik i dowódca, który mając problem z prowadzeniem nowoczesnych operacji militarnych przegrywał duże bitwy.

Jan Henryk Dąbrowski: przez 20 lat służył w armii saskiej i mówił głównie po niemiecku. Mason i założyciel masońskiej loży w Poznaniu.

Napoleon: jego wojska rabowały kościoły i gwałciły. On sam wprowadzał wywrotowe idee i uwięził Papieża.

Tarabany: są pochodzenia islamskiego (tureckiego).


Nasz hymn został napisany ponad 200 lat temu. Dlatego najwyższy czas pomyśleć o nowej wersji (na starą melodię, by było łatwiej uczyć się).

A co z tekstem? Niech Polacy wspólnie stworzą pieśń będącą wsparciem i moralnym kompasem naszego narodu!

Na przykład:


Biel i czerwień, łopot flagi,

niebem orzeł leci.

My potomki wielkich wojów,

My Maryi dzieci.

.

Walcz, walcz, Polaku,

bez lęku i strachu.

Aż twój słowiański miecz,

przegna wrogów precz.

.

Brzozy, wierzby i topole,

to kraina nasza.

Biały bocian, złote pole

i z okrasą kasza.

.

Walcz, walcz, Polaku…

.

Będzie trzeba? Życia damy,

jak wyklętych armia.

Naszą drogę znaczą groby,

honor, Bóg, husaria.

.

Walcz, walcz, Polaku…

.

Nie oddamy obcym krzyża,

co ojczyzny znakiem.

Droższa wiara niż srebrniki,

gdy jesteś Polakiem.

.

Walcz, walcz, Polaku…

.

Jak Sobieski ruszył w Turka,

niewiernego pobić.

Tak nie będzie wraża burka

Matki-Polki zdobić.

.

Walcz, walcz, Polaku…

.

O Smoleńsku przetrwa pamięć,

krzyk tu zastygł niemy.

Nie wymrozi ruska zamieć

prawdy skrytej w ziemi.

.

Walcz, walcz, Polaku…


Nowy hymn Polski to najlepszy sposób na uczczenie końca III RP i utrwalenie tej chwili w utworze, który będzie nam towarzyszył przez kolejne stulecie.

Jego wersy będą wybrzmiewać przez lata, będzie naszą pieśnią jeszcze długo po tym, kiedy zostaną już zapomniane burzliwe wydarzenia 2017 roku.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.