3 in row

Každý podnikatel má nějaký svůj benchmark, svoji metriku, která ho pravidelně hází do deprese nebo navozuje stav euforie. Splnění cíle je pak oznamováno cinknutím (známé cinkátko v ecommerce) nebo třeba rozezvučením zvonu (něco takového mají snad v ePojištění). Já mám něco, čemu říkám “tři v řadě”. O co jde? Z našeho webu nám chodí poptávky zákazníků, kteří chtějí oblek na míru. Tyto objednávky chodí do mailu a základním cílem je, abych dostal minimálně 3 objednávky za sebou, tedy aby se mezi ně nevloudil jiný mail. Zdá se to lehké, ale není. Přes den dostanu okolo 50–60 e-mailů. Tedy zhruba 5–6 za hodinu průměrně, ale ráno to jsou klidně jen 3, po obědě zase třeba 10. A do toho padají zmíněné objednávky. Největší šance na úspěch je tedy ráno, nebo večer. Proč to ale celé píšu? Protože včera se povedlo “7 v řadě”. Byla neděle, to hodně pomohlo. Nicméně dost autistické vložky, jdu čekat na nové tři v řadě.

Like what you read? Give Jakub Lohniský a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.