Kavárno, probuď se!

Zeptal jsem se našich holek v dílně v Prostějově, co říkají na toho Zemana (celá ta akce s předáváním ocenění v rámci 28. 10.). Půlka jich lhostejně mlčela, pár jich něco zabroukalo jako že jim to je jedno a pokračovalo v zametání po směně. Jen jedna, Janička, se ozvala s otázkou “A co s ním?”. Po mé doplňující otázce řekla, že to je asi vůl, ale kterej je prý lepší?

A přesně takovéto rozhovory by měli vést všichni Dykové, Bartoškové a Krausové. Každý den, až do konání dalších prezidentských voleb. Pár desítek tisíc lidí hlásící se k intelektuálům, liberálům a dalším proudům, kterým normální člověk-volič nerozumí, si totiž nechce připustit, že v Prostějově, Aši, Chlumci, Ostravě, Humpolci, Hodoníně a dalších mnoha městech ČR je lidem úplně jedno, co pražská kavárna (to označení nebývale roste na síle!) říká, jak hlasitě řve a čeho chce dosáhnout. Narozdíl od všech těch Třeštíkových nebo Kocábů má Zeman objeté všechny kraje, vísky, městečka, všude popije, někde se ožere, dobře se nají a hodí do placu moudro, kterému se pak společně všichni zasmějí i když mu málokdo rozumí. A kavárna pak syčí, staví vše do role my-oni a těmi ostatními pohrdá. To je přesně to, co Milošovi stačí. Takže Kavárno, sakra, vytáhni hlavu ze Savoye, dojez dortík za dvě kila, kup za stejnou cenu 20 věnečků a poslouchej obyčejný lid. Zní to tak nějak budovatelsky, ale sametová revoluce se nikdy nevrátí. Nebudou žádné stávkové výbory, většina z nás je unavena zase dalším prohlášením starých liberálů, kteří se objeví vždy, když se zapne kamera. Letos a příští rok to je nutné ubojovat jinak.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.