Nějaká slevička?

Znáte ten pocit, kdy vám je trapně za druhé. Tak ten mám zhruba 2x do měsíce, kdy nějaký můj známý, kamarád nebo kamarád kamaráda požádá o slevičku. Společným jmenovatelem těchto lidí je fakt, že vydělávají 50k+ měsíčně, zase tak dobře se neznáme, nakupují u nás poprvé a často se bavíme o slevě ve výši jedné či dvou stokorun. Jo a také často mají firmu, kavárnu, restauraci, kam já chodím a žádnou slevu tam neuplatňuji. Možná je to jen moje líná huba, ale přijde mně trapné. Hamty hamty hamty, ať mám víc než tamty. Konec čtvrtečního povzdechnutí.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.