Slonková & Kubík — žumpa žump.

Včera jsem si pustil 2 reportáže od Slonkové a Kubíka o tom, jak Finanční správa zničila jednoho slušného podnikatele. Samozřejmě za to může Babiš, takže půlku stopáže je o tom, jak Slonková vyloženě pro kameru otravuje Babiše a chce po něm nějaké konkrétní odpovědi. Tohle mně až vadilo, ale obsah byl tak silný, že jsem po shlédnutí koukal jak z jara.

Jenže jsme měl divnej pocit…

Když chodili po výrobě, tak všude hnus, špína. Říkal jsme si, že to je sice přes rok zavřené, ale i tak to ve mně nebudilo dojem jsem slušný továrník a stát mě zničil život. Takže jsem začal hledat a našel rozsudky soudu právě k tomuto případu. A světe div se, je to úplně jinak. Rozsudek najdete zde a pokud aspoň trochu rozumíte financím, tak budete po přečtení také koukat jako z jara. Ale tentokrát na firmu KM Plus, která je prachsprostý podvodník. Paní Slonková, pane Kubíku — vy jste ten rozsudek neviděli nebo nechtěli vidět? Proč adorujete hloupého podvodníka? Vy jste fakt asi posedlí Babišem.

Ve zkratce: KM PLUS chtěla koupit nové stroje, ale dotaci účelově zkreslila, navýšila. Deklarované stroje nejspíše ani nepořídila (jen část a jiný typ), navíc zaplatila 4x více než je jejich běžná cena. Nárokovala si DPH, různě se přeposílaly miliony Kč a ve výsledku někde zmizelo 18 mio. Kč. Všechny podrobnosti jsou v rozsudku — http://bit.ly/kmplusr.

Ale jo, za všechno může Babiš tvl.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.