I bez Heureky vám všechna data ukradnou

Jakub Kulhan
May 24, 2016 · 2 min read

Alza.cz stáhnula své zboží z Heureky a udělala dost masivní kampaň. Pokud některý shopař bral Heureku jako hlavní zdroj trafficu, minimálně teď určitě přemýšlí o tom, jestli a kam v marketingu začít investovat jinam.

Vzhledem k tomu, že se zpráva o nestrannosti Heureky a nadržování eshopům z holdingu dostala nejen do oborových médií, ale i na iDNES, Lidovky, muselo to nakousat i zákazníky a ti při dalším nákupu půjdou za ověřenou značkou eshopu, popř. před nákupem zkusí jiný srovnávač/vyhledávač produktů.

Exekuce na jedničku, musím PR tým Alzy pochválit.

Z technické stránky vydal Petr Soukup skvělé články, jak Heureka může využívat / využívá data, která jí eshopy dobrovolně dávají:

Třeba u párování produktů, eshopy data nejen dávají, ale ještě dobrovolně dělají opičí práci, za kterou by Heureka jinak musela sama platit haldu brigádníků. Tyhle náklady si eshopy ale těžko vyčíslí.


Všechny reklamní systémy jsou založené na tom, že jim dáte data a na oplátku dostanete traffic. That's it.

Není žádný rozdíl mezi tím, jestli na stránky vložíte Heureka vyjíždítko Oveřeno zákazníky, nebo Facebook Pixel. Není rozdíl, jestli se XML feed naimportuje do Heureky, nebo do Adwords. Všichni ta data využijí stejně, někteří efektivněji, někteří méně efektivně. Alza si akorát dobře spočítala, že s jejich velikostí se jim vyplatí investovat do vlastního vývoje automatizace PPC v Adwords/Sklik/FB/…, než do hotového řešení, které má Heureka.

Doporučuju mrknout na část videa z Eshopisty, kde mluví Tomáš Hodboď o Heurece. Už když odcházel z vedení Heureky, jedním z problémů bylo, že v některých kategoriích, byla sice na trhu velká konkurence, ale ceny byly skoro totožné — Heureka jako srovnávač tedy neměla žádnou přidanou hodnotu. Tahle kategorii je např. elektronika, kategorie, na kterou se zaměřuje Alza.


Ale není to jen elektronika, postupně k podobnému stavu konvergují i ostatní kategorie, za chvíli se ceny srovnatelných produktů budou lišit o pár korun. Srovnávání cen v podstatě zanikne, protože to bude ztráta času.

Reklamní systémy pořád jen zdražují, a tak ukrajují obchodníkům už tak malou marži. Tudy tedy také cesta nevede.

Co bude v budoucnosti hlavním hybatelem prodeje bude jednoduchost, rychlost, lokálnost, impulzivnost a dobrý zákaznický servis.

Tímhle směrem míří Bayo.

Tak sledujte Bayo na Twitteru a Facebooku, ať vám nic neunikne.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade