To je zní jako hrozný pain :/
Tomáš Votruba
1

Problém je, že to dost dobře nejde… Google i Facebook (a určitě i další inzertní platformy) si chytře kolem analytiky pro vyhodnocování kampaní staví zeď. Takže pro vyhodnocení je ve výsledku potřeba vždy použít nějaký jejich měřící kód — a nikdy nelze dostat (jen tak) zpět raw data, podle kterých by to šlo třeba dopárovat.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Jakub Kulhan’s story.