Ahoj, chtěl jsem se zeptat, jak to máš vyřešené s content negotiation v případě Protocol Buffers.
Michal Augustýn
11

Protobufs jsem řešil pouze ve spojitosti s gRPC — to žádný jiný formát, a tedy ani content negotiation, nepředpokládá.

Ale např. Evernote má Thrift API. Krom toho, že mají rovnou vygenerované klienty pro různé jazyky, mají definice struktur v jednom repu na GitHubu. Stejně by to šlo řešit s Protobufs — consumers stačí odkázat, aby si odtamtud vygenerovaly potřebné struktury.

Nebo by se šlo inspirovat WSDL — většina services, když se na konec URL přidá ?wsdl, vyplivne metody a schéma.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.