Co je to brand, co je to branding

Všichni o tom mluví, ale málokdo opravdu ví, co se za slovy brand a branding skrývá. Pojďme si tedy říct, jak to je.

Co je to brand

Brand je duše vaší firmy, vašeho produktu, vaší služby.

Jak prosté :-) Duší firmy se myslí něco, co v podstatě nejde popsat. Je to jakási esence vnímání celé firmy. Je to jako u člověka. Má nějakou duši a ta je definována souborem jeho hodnot. Jak se chová, jak mluví, jak vypadá, jak se tváří, jak reaguje na okolí, jak ho okolí vnímá, jak mu důvěřuje, jak o něm mluví, jak …

Brand má v lidech schopnost vyvolávat očekávání, která je potřeba umět opakovaně uspokojovat.

Toto je nejdůležitější schopnosti značky. Je to v podstatě jakoby vás pověst předcházela. Brand je nositel příběhů. Přináší očekávání. A pokud jste opravdu dobří, musíte umět tato očekávání opakovaně uspokojovat.

PS: ano, brand opravdu není jen logo!

Co je to branding

Branding je strategie budování a péče o brand.

Je to strategie, jak vybudovat kvalitní značku. Nejdříve se zaobírá stanovením základních hodnot a vize, následně jednotlivými výstupy (název, slogan, logo..). Výsledkem je sada manuálů jak se značkou pracovat.

Z čeho se skládá branding

Samotný branding lze rozdělit do následujících fází.

Tvorba brandu:

  • Stanovení vize značky
  • Definice hodnot značky
  • Tvorba názvu, tvorba loga, tvorba vizuálu
  • Tvorba brand manuálu
  • Tvorba komunikačního manuálu
  • Tvorba grafického manuálu

Péče o brand:

  • Hlídání značky
  • Aktualizace komunikačního manuálu
  • Aktualizace grafického manuálu

Jednotlivé body pak rozebereme v jiném článku.

Napište do diskuze, jestli ve své firmě používáte nějaký ten manuál :-) A jak se vám používá.

Přidávám bonus video o tom, co je to brand:

Like what you read? Give Jakub Michl a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.