Refleksioner over undervisningsplanlægning

I al min tid som underviser har jeg eksperimenteret med forskellig måder at planlægge lektioner på. Fra simple lister over materiale, til detaljerede tabeller og avancerede IT-værktøjer, har jeg prøvet til at optimere og forbedre lektionsplanlægningen. Både for elevernes skyld, så de får en velforberedt undervisning, men også for min egen skyld.

En de største lidenskaber i mit liv er at hacke. Ikke at bryde ind på computersystemer, men at skille systemer ad for at forstå og forbedre dem. Og det kan være alle systemer: IT, personlige forhold, min arbejdsplads, huslige pligter, livet. Det er den ånd, jeg er drevet af til at finde en fremgangsmåde, som er optimal for mig. Og så er det også sjovt.

Det er vigtigt for mig, at det er nemt, hurtigt og effektivt at lave lektionsplanerne. Sublime Text — en tekst editor til programmører — er min arbejdshest. Der kan man skrive uden distraktioner, samtidig med at man har adgang til avancerede værktøjer til at manipulere tekst (fx at kunne bruge flere markører samtidig, som i figuren nedenunder). Og så kan det nemt integreres med forskellige web-platforme, som fx. Evernote.

Samtidige markører i Sublime Text

Evernote er mit arkivsystem. Det er der jeg gemmer artikler og materiale jeg finder på nettet, forbereder forløb, samt organiserer og gemmer materiale i forbindelse med mit jobs administrative del. I løbet af det seneste års tid har jeg arbejdet med lektionsbeskrivelser som noter i Evernote, hvor hver sekvens har en overskrift med tilhørende noter. Så skriver jeg planerne i Sublime Text og sender dem til Evernote, hvor jeg så har adgang til dem over alt.

Et eksempel på min Evernote struktur og sekvens-note

I forbindelse med mit først pædagogikum besøg ville jeg gerne lave lektionsplaner i tabeller med indsatte billeder. Der var Evernotes begrænsede tabel-funktioner en hindring, så jeg endte med at lave dem i Word. Det fungerede fint, men Word er et tungt system, der ikke opfylder min krav til hurtig og effektiv lektionsplanlægning — og det spiller ikke så godt sammen med Sublime Text.

Udsnit af lektionsplan i Word

I løbet at den ovenfor beskreven proces har jeg forelsket mig i Markdown, som er et markup sprog til at formateret tekst med. Det er en forenkling af HTML-sproget, der gør at man kan arbejde med et overskueligt og letlæseligt tekst-sprog, og som så kan vises som rig-formateret tekst. Det fungerer rigtig godt sammen med Sublime Text — og derigennem også Evernote. Så, efter manglerne med Word, har jeg forsøgt at eksperimentere en hel del med Markdown editorer, der både kan vise det endelige, rigt-formaterede, dokument og lave tabeller.

Eksempel på Markdown notater i StackEdit, med Markdown til venstre og live preview til højre

Hidtil har mine forløbsbeskrivelser som regel været én Evernote-note, og de enkelte lektioner ligeså. Dermed gik en del af overblikket tabt, idet der skulle skifte imellem forskellige noter. Efter at have observeret en af mine pædagogikum-vejlederes forløbsplanlægning, hvor hun havde én samlet tabel, med de enkelte lektioner som rækker og sekvenserne beskrevet i en dertilhørende celle, blev jeg inspireret til at gøre det samme — bare med Markdown. Markdown har dog en del begrænsningerne i måden at håndtere tabeller på. Så efter megen eksperimentering endte jeg med at vende tilbage til Sublime Text og Evernote. Indtil jeg fandt WorkFlowy.

WorkFlowy er en webapplikation til at lave lister med. Ganske enkelt. Det er hurtigt og uden distraktioner, og det geniale ved det er, at man kan navigere i listerne på meget dynamisk vis. Det er hurtigt at skifte imellem lister, udvide og sammenfolde underpunkter og at flytte lister rundt og ind og ud af liste-hierarkiet. Og så er det ren tekst, men nogle ganske få formateringsmuligheder.

Kort introduktionsvideo fra WorkFlowy

Så nu er mine sekvenser beskrevet som enkle lister i under én lektion. Og lektionerne er så underlister under et forløb. Det geniale ved dette — ud over hvor effektivt, hurtigt, nemt og sjovt det er — er at jeg nu kan planlægge hele forløb i samme system, og på samme måde, som jeg planlægger den enkelte lektion og sekvens. Hermed er den store forløbs-oversigt smeltet sammen med de enkelte lektioner og sekvenser.

Et screenshot af en af mine forløbsplaner i WorkFlowy. Alle de grå punkter kan udvides som i introlektionen.

Jeg bruger stadig Sublime Text og Evernote til at skabe, lagre og organisere undervisningsmaterialer. Og der vil uden tvivl være ændre systemer, jeg vil eksperimentere med i fremtiden. Men på nuværende tidspunkt, efter af have brugt WorkFlowy i godt 4 måneder, så har er har jeg fundet et system, der gør at jeg glæder mig til at planlægge både forløb og enkelte lektioner.

Klik her for at se den fulde, interaktive, udgave af mit WW1 forløb i WorkFlowy.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.