Media społecznościowe charakteryzują się tym, że są tam prawie wszyscy. Jednak każde z nich jest inne, działa w inny sposób i dedykowany jest innym osobom. Poza tym media społecznościowe mają tą nieprzyjemną cechę, że bardzo trudno przebić się ze swoją treścią do innych osób. Jest to widoczne szczególnie na Facebooku, gdzie każda zmiana funkcjonowania algorytmów tnie zasięgi o kolejne procenty.

Dlatego niektóre osoby próbują promować swoje treści w innych miejscach. Jak się okazuje, jest kilka takich adresów, które zostały stworzone specjalnie dla podcasterów i wyłącznie z myślą o twórcach i ich słuchaczach są rozwijane. …

Podcasting jest coraz popularniejszy na całym świecie, nie dziwi więc fakt, że powstaje coraz więcej narzędzi, serwisów internetowych i aplikacji, które mogą przydać się podcasterowi w jego działaniach. Czy to w realizacji i edycji nagrania, czy w promocji i nawiązaniu kontaktu ze słuchaczami. I tym drugim tematem się dzisiaj zajmiemy. Przedstawię Wam kilka miejsc, które ułatwiają nawiązywanie kontaktu ze słuchaczami, pomagają w subskrypcji podcastu i powodują, że łatwiej jest znaleźć naszą audycję.

Dużym problemem jest udostępnianie podcastów przez ich autorów. Ok. połowy odwiedzanych przeze mnie stron internetowych polskich podcastów nie posiada żadnych linków ułatwiających subskrypcję (będę o tym mówił za…

Ile czasu zajmuje edycja podcastu? Z wpisów na różnych forach i grupach facebookowych wynika, że proces ten większości osób zajmuje cztery razy więcej czasu, niż długość nagrania, a niektóre osoby potrzebują aż 6 godzin na edycję jednogodzinnego odcinka. Czy można ten proces usprawnić? Tak, jest na to kilka sposobów.

Oczywiście najwięcej czasu zaoszczędzisz zlecając edycję nagrań innej osobie. Jest to najlepsze rozwiązanie, które pozwoli Ci całkowicie skoncentrować się na tworzeniu treści, a technicznymi zawiłościami prowadzenia podcastów pozwalasz zająć się osobie z odpowiednim doświadczeniem. Ale nie dla każdego jest to rozwiązanie idealne. Są osoby, które nie chcą bądź nie mogą z…

Krystian

Ekspert podcastingu. Znam odpowiedź na prawie każde Twoje podcastowe pytanie.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store