24 Mayıs 1993 tarihinde Bingöl Merkez Anıttepe mevkiinde BTÖ tarafından şehit edilen 33 erimiz, İl Protokolü, 49’uncu Piyade Komando Tugay Komutanlığı, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği’nin katıldığı törenle anıldılar.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.