6-8 Ağustos 1915’te Çanakkale Cephesi Karakoldağı ve Kireçtepe’de vatanları uğruna şehit düşen Gelibolu ve Bursa Seyyar Jandarma Taburlarının Kahraman Şehitleri 30 Nisan 2017 günü Kireçtepe’de icra edilen tören ile anıldı.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated T.C. Jandarma Gn. K’s story.