Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice ve Eğil ilçeleri kırsalında icra edilen operasyonda;
1.158 kg toz esrar,
52.000 kök kenevir ele geçirildi.
1 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.