Personelimiz çocuklarının da aralarında bulunduğu Dünya Robot Olimpiyatı 3. Türkiye Turnuvası junior kategoride birinci olan "Tra-fix" takımına, 10-12 Kasım’da Kosta Rika’da yapılacak Uluslararası Robot Olimpiyatı açık kategorisinde başarılar dileriz.

Like what you read? Give T.C. Jandarma Gn. K a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.