Jeg heter Jan Erik Carstensen, og er ikke et sånt nettroll hvis det var det du trodde! Jeg bare syns nettet er morsomt i blant og tenkte å prøve meg på å skrive litt da. Har alltid likt å skrive men det ble liksom aldri noe av. Men kanskje nå! Velkommen hit og hvis du liker siden min så send meg en hilsen :)) det er skikkelig koselig.

About

Jan Erik Carstensen

Mann, 42, skilt med to barn. Liker jakt, friluft, fiske, mekking, poker og slots. https://www.storspiller.com/nyheter/hvordan-spiller-man-baccarat-1.1237277

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store