Generation gap
Maciek Szamowski
31

Nic się nie zmieniło, teraz ich po prostu widzimy

Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów. Stanislaw Lem

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Jan Galiński’s story.