A je to tu zas. Tri dni do roka, keď sa na jednom mieste stretnú top biznis ľudia sveta, začínajúci podnikatelia, nadšenci do technológií, marketingu a XY ďalších sfér. #websummit

Nebudem sa znovu rozpisovať o tom, aký je #websummit úžasný, veľký a úrovňovo-niekde-úplne-inde event, naopak, podelím sa s poznatkom, ktorý…

Making a great product is not an easy task. It involves making the biggest as well the smallest decision continuously while maintaining the whole overview.

This can be really hard sometimes. It’s easy to get lost, to forget some small details on the way to the greatness.

Yet, these small…

Nadpis to myslim vystihuje jasne a zrozumitelne. Ako pisem tieto riadky uz viac nie som studentom Masarykovej univerzity, Fakulty Informatiky v Brne. Dosiahol som bakalarsku metu a ta mi na tento cas staci a vyhovuje.

Dovod pre taketo rozhodnutie je velmi jednoduchy, ba priam “klisoidny”:

Chcem robit to co ma…

Zlé rozhodnutia, chybné kroky, urýchlené závery. Chceš sa im vyvarovať? Snažíš sa robiť iba správne rozhodnutia? Skvelé! Ale ..

.. čo vlastne znamená správne rozhodnutie? Ako vieš, že to rozhodnutie, ktoré sa práve chystáš urobiť je naozaj to správne? Cítiš to?

Už ťa niekedy tvoja rodina a kamaráti na niečo nahovárali? A napriek týmto tlakom si chcel spraviť pravý opak? Prečo? Proste si to tak cítil?

Naše pocity, naša vnútorná intuícia — to sú tie faktory, ktorými by sme sa pri rozhodovaní mali riadiť najviac. Naše rozhodnutia totiž ovplyvňujú najmä nás, nie tých okolo.

Don’t look for right decisions, instead, make decisions that feel right.

Originally published at blog.jadud.sk on November 21, 2011.

Ján Jaďuď

#me tinkerer and UI & UX geek #mission to make the internet a better place.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store