Skoncil som skolu

Ján Jaďuď
Feb 17, 2012 · 3 min read

Chcem robit to co ma bavi. Naplno.

Od zaciatku mojho studia na vysokej skole som zaroven aj pracoval. Kazdy den pocas tych 3 rokov to bol zapas myslienok na skolu a pracu. Raz sa venovat tomu, raz tomu. Ani jednemu vsak na 100%, naplno. Zakazdym to bolo o myslienkach na pozadi, ktore zabranovali plnemu sustredeniu sa na konkretnu vec.

Teraz je ten pravy cas

Koncom minuleho roka sa mi naskytlo niekolko prilezitosti a otvorili sa mi oci. “Prozrel som” a zacal som chapat niektore veci v sirsich suvislostiach. Coraz viac som si zacal uvedomovat a pripustat myslienku skoncit so skolou nadobro.

Nie som proti vysokej skole a studiu

Mozno sa z riadkov vyssie napisanych zda, ze vysoke skolstvo je vlastne zbytocne a kazdy by mal so skolou seknut. To je nazor, s ktorym ostro nesuhlasim. Tym, ze som skoncil so skolou, sa moj postoj voci nej a nazor na nu nijak nezmenil.


  Ján Jaďuď

  Written by

  #me tinkerer and UI & UX geek #mission to make the internet a better place.

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade