Veľké firmy, rovnaké problémy

A je to tu zas. Tri dni do roka, keď sa na jednom mieste stretnú top biznis ľudia sveta, začínajúci podnikatelia, nadšenci do technológií, marketingu a XY ďalších sfér. #websummit

Nebudem sa znovu rozpisovať o tom, aký je #websummit úžasný, veľký a úrovňovo-niekde-úplne-inde event, naopak, podelím sa s poznatkom, ktorý vo mne počas prvého dňa zanechal najväčší dojem.

Mike Krieger, spolu-zakladateľ Instagramu dnes na pódiu priblížil príbeh rastu tejto platformy a základné problémy, s ktorými sa na tejto ceste stretávali. Pri svojom rozprávaní sa zameral primárne na funkciu “Explore” v mobilnej Instagram aplikácii.

Prezradil, že približne 2–3 roky dozadu mal Instagram stále problém s tým, ako túto kruciálnu funkcionalitu poňať. Píšem kruciálnu, pretože sekcia “Explore” je presne to miesto, kde nový užívateľ po registrácii skončí a zároveň je to sekcia, vďaka ktorej človek spoznáva nové veci a prehlbuje svoju interakciu s Instagramom.

Aký obsah by tu mal vidieť? Čo by mu mal Instagram odporučiť?

Povieš si, že spoločnosť o veľkosti Instagramu musí už dávno mať na tieto otázky sofistikovanú odpoveď, za ktorou stojí aspoň 10 dátových mágov a analytikov.

Opak je pravdou. Mike s úsmevom priznával, že úplne prvý človek, ktorého najali nebol žiadny developer, dátový inžinier, alebo niekto podobný. Naopak, bol to community manager, ktorý sa staral o image Instagramu a bol kurátorom toho najlepšieho obsahu na Instagrame.

A presne tak začínala aj sekcia “Explore”, do ktorej na začiatku ručne vyberali obsah z pár (podľa ľudí z Instagramu) najlepších účtov. Tento prístup mal samozrejme za následok, že týmto pár účtom rástol počet followers geometrickým radom aj keď pre odberajúcich užívateľov mohli mať na konci dňa nulovú relevanciu.

Netrvalo dlho kým si Mike so svojim tímom uvedomil, že tadiaľto cesta nevedie a treba sa poobzerať po riešeniach, ktoré budú viac personalizované a nebudú favorizovať úzku skupinu účtov.

Prvé návrhy pracovali s metrikou followers a snažili sa ďalej odporúčať obsah na základe účtov, ktoré človek už začal sledovať. Po istom čase však v Instagrame prišli na to, že nie každý follow ma rovnakú váhu. Niekoho sledujem, pretože je to môj spolužiak zo školských čias a chcem s ním byť aspoň takto v kontakte, iný účet sledujem, pretože zdieľa obsah, ktorý ma naozaj zaujíma.

Úvaha o samotných followers teda tiež nebola správna. Postupne developeri v Instagrame prišli s rôznymi nápadmi o tom, ako zapracovať do odporúčaní aj likes. Vždy to však boli riešenia založené na jednoduchosti.

“Simple things first”

Až v momente, keď dokázali funkciu “Explore” dostať na 5–7x lepšie výsledky ako pôvodne dosahovala, rozhodli sa pozrieť na “Next simple thing”. Týmto jedoduchým iteratívnym spôsobom vylepšovali “Explore” až do súčasného stavu, ktorý už začína využívať princípy “Machine learningu” a potenciál dátového grafu, ktorým Instagram za ten čas disponuje.

Vďaka tomuto príbehu som si znovu raz uvedomil a pripomenul, že akákoľvek veľká firma tiež rieši tie isté problémy a otázky ako aj ty vo svojom startupe, podnikaní. Neexistuje nejaká magická formulka, prísada, ktorú veľké firmy majú a pomocou ktorej všetko hravo vyriešia.

Nie.

Všetci riešime rovnaké detaily a základné aspekty a všetci sme na začiatku približne rovnako stratení. Jedine vďaka neúnavnému skúšaniu a iterovaniu sa postupne môžeme dopracovať k lepším a ešte lepším výsledkom.

Iným dôkazom je aj dnešné priznanie ďalšej významnej osobnosti digi sveta — Stewarta Buttefielda, zakladateľa populárneho Slacku, ktorý dnes na pódiu povedal: “každé ráno, keď vstanem a pozriem sa do zrkadla, tak si vravím, že sme to s určitosťou celé posrali”

--

--

#me tinkerer and UI & UX geek #mission to make the internet a better place.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ján Jaďuď

#me tinkerer and UI & UX geek #mission to make the internet a better place.