De, Da’yı Ayıramayanla Olmaz!
Damla T
32312

TDK’nın bir numaralı tekil ziyaretçisi olarak, bu yazı tam benlik olmuş. Kelimesi kelimesine beni anlatan bu yazıyı okurken her satırda kendimi gördüm. Yazım kuralları konusunda her zaman çok hassas olmuşumdur. Ne zaman aklıma en ufacık bir şüphe düşse hemen TDK’yı açıp o kelimenin doğru yazılışını kontrol eden biriyim. Yukarıda bahsi geçen kelimelerin bir kısmı konusunda benim de zaman zaman şüpheye düştüğüm oluyordu. Bu yazıyla bilgilerimin birçoğunu güncelleme fırsatı buldum. Yazı için gerçekten çok teşekkürler. İkincisi bekliyorum. 😄😄

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.