Hvad koster anstændigheden?
Randahl Fink Isaksen
771

Tak for et velformuleret indspark i debatten. Det bizarre ved baggrunden for denne historisk store tilstrømning af flygtninge er at donorlandene i FN har valgt at lukke pengepungen, så den nødhjælp FN kan tilbyde i nærområderne er blevet halveret – til et niveau langt under sultegrænsen. Derfor flygter de videre fra nærområderne. Bizart når man erindrer de mange liberale formaninger om at vi skal hjælpe i nærområderne :-(

http://www.information.dk/556766

Like what you read? Give Jan Krog Henningsen a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.