Dzień który minął był dobry, a teraz mogę odpocząć i poleżeć na piasku z kotem.

Mój projekt dziś trochę zwolnił ale mam odczucie że przejsciowe i jutro będzie już normalny wzrost.

Moim celem jest wygenerowane 2 wniosków dziennie. Zastanawiam też nad podniesieniem celu. Ostatecznie jednak w lipcu zmian nie przewiduje. Jeśli chcesz zobaczyć to przejdź na elektrofitnes by sprawdzić co nowego moim świecie elektro finansów.

Like what you read? Give Jan Knybawa a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.