Dvě nejdůležitější osoby webového projektu

Procházel jsem zpětně své webové projekty a snažil se přijít na to, proč některé ztroskotaly. Ne, že by byly neúspěšné — prostě nebyly nikdy spuštěny nebo byly spuštěny ve chvíli, kdy už byly prakticky irelevantní. Práce, která nikdy neuvidí světlo světa, mě osobně netěší.

Závěr je jednoduchý — chyběli tam ti správní lidé. A kupodivu ne na straně dodavatele.

Produktový manažer a projektový manažer — v obou případech na straně klienta — jsou důležitější než všichni dodavatelé dohromady.

Produktový manažer neboli „ten, který vše schvaluje“. Nejčastěji CEO, majitel, VP of Design, marketingový ředitel. Drží v rukou vizi, strategii & design služby a dívá se na webový projekt kritickým okem. Nechává tým designerů, aby odvedl svou práci a koriguje směr, když projekt uhne od plnění stanovených cílů. Realisticky nemá na nic jiného čas.

Projektový manažer neboli „ten, který vše zařídí“. V lepším případě zkušený projekťák, v horším „osoba pověřená“. Drží v rukou každodenní komunikaci s dodavateli. Koordinuje lidi ve firmě vzhledem k potřebám webového projektu. Bez něj nejsou např. podklady pro obsah. Projekťák je zásadní parťák pro každého dodavatele. Zároveň na dodavatele tlačí ve chvílích, kdy neplní dohody.

Kde bývají největší problémy, kromě toho, že dané role neexistují?

  • Projekt nemá jasné cíle
  • Produktový manažer je nahrazen skupinou lidí bez reálné vize
  • Projektový manažer nemá na webový projekt alespoň 20 h času týdně (v kritických chvílích více, v méně kritických méně)
  • Projektový manažer nemá kompetence pro dozor dodavatelů
  • Projektový manažer nezvládá koordinovat tvorbu podkladů pro obsah

Ani jedna z těchto rolí nelze outsourcovat.

Článek je střípkem ze školení Strategický webdesign, které pořádáme letos na jaře s Honzou Kvasničkou. Zatím ho všichni účastníci dle zpětné vazby doporučují dále — všem dodavatelům i zadavatelům webových projektů, kteří chtějí uspět se svým webem.

Like what you read? Give Jan Řezáč a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.