Erika Hall na WebExpo

Letos bude na WebExpo Erika Hall se svým workshopem Research Together. Pokud bych měl jít na jedinou akci tento podzim, tak by to byl právě tento workshop. Pak Marketing Festival. Pak moje vlastní školení (zaregistrujte se na strategickywebdesign.cz a pošlu vám včas informace).

Erika napsala před 4 lety knihu Just Enough Research, která ukazuje rozumný přístup k uživatelskému výzkumu pro všechny typy projektů a rozpočtů. Stylově je kniha přesně taková, jak to mám rád — málo omáčky, hodně odbornosti.

Moje ego samozřejmě hřeje, že se ode mě chtějí lidé učit — ať už skrze knihu nebo školení. Erika Hall je odborník, od kterého se učím já.

A už se na ni moc těším. :-)

Like what you read? Give Jan Řezáč a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.