Další výzva
Berka BerkaUX
895

Nazdar Berko, kdybych to měl shrnout, tak:

1. na základě dvou doktorů a autodiagnózy jsi se rozhodl ukončit vlastní život
2. děláš to ze strachu, že budeš nemohoucí a závislý na ostatních
3. volíš asistovanou sebevraždu ve stylu usnu a už se nevzbudím

Konečnost je uklidňující. Tomu rozumím. Ale výše uvedené rozhodně není projev hrdinství či silného rozhodnutí. Je to strach ze ztráty kontroly. Panická hrůza. Absolutní slabost. Budeš pamatován jako člověk, který se bál dál žít, protože by to možná nemuselo být příjemné.

Ten tvůj vrchol života je při pohledu zvenku dost nízko. UX Well jako hlavní přínos společnosti? Ovlivnit pár desítek lidí je s tvým intelektem plýtvání potenciálem.

Kdybys chtěl poznamenat vztahy s ostatními co nejméně, tak o svém plánu vůbec nenapíšeš. Skvělá exhibice, věřím že letošní RealUXCamp bude epický. Tvá sebevražda jako téma číslo jedna. Ego a strach. Udělám na to workshop. Nebo možná na důvěru a radost ze života.

Btw. pokud to dokončíš, tak zabiješ několik dalších lidí, kteří tě vezmou jako vzor. Debatu o tom, jak nejsi zodpovědný za životy ostatních si necháme do kempu.

Pokud vidíš jen jedno řešení situace, nepochopil jsi problém. Kdybych měl použít tvoje přirovnání, tak je tvá sebevražda ekvivalent razítka od doktorky, protože se bojíš písemky.

Sorry jako.

Like what you read? Give Jan Řezáč a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.