O celach PBCT

Najbliższy event Photobook Clubu Trójmiasto już za tydzień, dlatego pora abyśmy zabrali się za konkret. Wielu z Was spotyka się z formułą photobook clubu po raz pierwszy i w związku z tym ma wiele pytań dotyczących sposobu funkcjonowania tego przedsięwzięcia. Z czym się to w takim razie je?

Na samym wstępie muszę zaznaczyć, że photobook club nie jest moim pomysłem. Inicjatyw podobnych do tej istnieje bardzo wiele. Istnieją one na całym świecie i bardzo podobnie jak kluby czytelnicze stawiają sobie za zadanie promowanie i propagowanie czytelnictwa — w tym wypadku czytamy jednak szerszy zakres znaków wizualnych, bo przecież bardzo często w photobookach wogóle nie ma tekstów a są fotografie. Każdy photobook club ma trochę inny modus operandi. W naszym wypadku Photobook Club to miejsce (online i offline) szerokiej debaty dotyczącej książki fotograficznej oraz fotografii w innych postaciach opartych na druku. To projekt oparty na cyklicznych wydarzeniach, tworzeniu publikacji i rozmowie krytycznej, która nie łączy tylko i wyłącznie tych, którzy photobookami, lub photozinami już się zajmują, ale tych którzy formy te dopiero poznają.

Podczas pierwszego cyklu spotkań Trójmiejskiego Photobook Clubu w Sztuce Wyboru zagoszczą kuratorzy, artyści wizualni, fotografowie, projektanci i inne osoby związane ze środowiskiem tworzącym photobooki. Poznacie osoby, które współtworzyły świat książek i zinów w Polsce, autorów uznanych publikacji, ale też i tych, którzy przyjęli taką formę działania jako osobisty sposób wypowiedzi dotyczącej rzeczywistości bez wielkich oczekiwań dotyczących cyrkulacji nakładu czy prezentowania go w szerokim obiegu artystycznym. W ten sposób Photobook Club to przestrzeń bardzo demokratyczna, skupiona na wspólnym zamiłowaniu do papieru i mówieniu o świecie — większym lub mniejszym za pomocą zdjęć.

Z drugiej strony Photobook Club to biblioteka, zbiór, kolekcja, archiwum, które agreguje wszystkie formy luźno związane z kulturą książki fotograficznej. Jest to unikatowy model, dzięki któremu każda książka, każdy zin, każdy kawałek papieru staje się częścią, żywej, ciągle ewoluującej, wystawy online i potencjalnie może zostać wykorzystana w mniejszych, bardziej skonkretyzowanych ekspozycjach. Celem tej kolekcji nie jest jedynie przedstawianie książek publice, ale uczenie się o zjawisku photobooków samym w sobie. W trójmiejskim Photobook Clubie będziemy szukać odpowiedzi na wiele pytań dotyczących natury zjawiska, jego konotacji społecznych, estetyki i metanarracji. Każda publikacja, która trafia w nasze ręce zostaje skatalogowana i opisana oraz jest dostępna dla wszystkich badaczy współczesnej fotografii, osób związanych z projektowaniem i innych osób zainteresowanych książką fotograficzną. Kolekcja Photobook Clubu jest więc niezwykłym narzędziem, które tak samo jak sama idea klubu, może pełnić wiele funkcji.

Trzecim filarem funkcjonowania Photobook Clubu Trójmiast jest edukacja wizualna w zakresie fotografii. Celem naszych spotkań nie jest jedynie zachwycanie się tym, co zrobili inni w dziedzinie książek fotograficznych, ale aktywne zaangażowanie w tworzenie fotograficznych opowieści niezależnie od tego czy jesteśmy, artystami, fotografami, fotoamatorami, czy osobami, które dotąd nigdy nie miały styczności z kreatywnym potencjałem fotografowania. Kumulacją działań edukacyjnych będzie czterodniowy warsztat w maju 2018, na który zaprosimy 8 osób.

Photobook Club Trójmiasto jest inicjatywą powstającą w kooperacji pomiędzy niezwykłym miejscem kawiarnią, galerią, miejscem spotkań kulturalnych jakim jest Sztuka Wyboru, a kolektywem Azimuth Press, który od 2010 roku zajmuje się edukacją wizualną i propagowaniem książek fotograficznych.