Blijf in verbinding, tenzij..

Communicatieregels voor online communities en gedeeld leiderschap

Het oude en het nieuwe vergaderen

Manifest voor de toekomst, Op De Vulkaan Festival

Er staat een boom op de vulkaan …

  • Gebruik voor je blad het papier, stiften en/of krijt.
  • Vermeld de boodschap over jouw rijkdom.
  • Hang het blad op aan de touwtjes.

Vulkanisch Manifest

Verbinden door ruimte toe te laten

Kom vulkaniseren!

Kunstoverzicht 1

Een initiatief van kunstenaars van Noordwal 117, De Verlichting en De Stadhouder, Op De Vulkaan en OuiShare

OuiShare Fest satelliet evenement Den Haag 2014 

Programma Op De Vulkaan Festival

17 mei van 12 tot 20 uur Noordwal 117 Den Haag

Buiten: 12-16.30 uur

Performance atelier 13-15.45 uur

  • Huis van Duif: verhalen over innerlijke rijkdom (1 uur)
  • Gerard Dusable over rijkdom en armoede op straat (30 minuten)
  • Rijk in je wijk (30 minuten)

Centrale ruimte 12-20 uur

Amanda Jansen

Connector and change maker, collaborative economy strategist. Urban Commons Transition. OuiShare. Massive Innovation. http://about.me/amanda_jansen

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store