Image for post
Image for post

Je wil als restaurateur graag op de eerste plaats in Google staan. Hierbij ligt een grote focus op het verwerken van zoekwoorden in de teksten op je website. Dit gebied van gespecialiseerde onlinemarketing heet zoekmachine optimalisatie of Search Engine Optimization (SEO).

Deze traditionele marketingtruc heeft zijn magie nog niet verloren maar ook andere strategieën groeien aan populariteit. Als je niet beschikt over sterke internetprofielen of een goede website ben je online zo goed als onzichtbaar.

Goed geschreven webteksten zijn belangrijk maar is het je belangrijkste focus om jouw restaurant te laten groeien?

Zorg voor een goede website

De wereld ondergaat een mobiele revolutie. Iedereen heeft tegenwoordig een smartphone bij zich en is voortdurend online op zoek naar informatie. …


Earlier tonight I found a newsletter from Memisa Belgium, an NGO that promotes quality basic health care, in my SPAM folder. That’s not good!

Image for post
Image for post

What is Memisa?

Memisa Belgium is an NGO that promotes quality basic health care. The main purpose is to provide essential, quality and appropriate care, particularly for the most disadvantaged people, without distinction of race, religion or political persuasion. This is achieved through sustainable development programmes, small-scale initiatives and emergency aid in Africa, Asia and Latin America.

SPAM email

The following email got my attention when scanning my SPAM folder. …


Image for post
Image for post
www.belgium.be needs JavaScript to be viewed.

Two days ago I gave a presentation at the first ever WordCamp in Belgium about front-end development methodologies & tools. While preparing my slides I discovered that www.belgium.be simply doesn’t work without JavaScript.

There shouldn’t be any discussion about whether you should offer a good service to non-JavaScript people. Progressive enhancement, done well, ensures you always will.

At the end of 2013 the GDS team found out how many people are missing out on JavaScript enhancement.

Image for post
Image for post
0.9% of all people’s browsers have JavaScript enabled but don’t receive it.

They hacked some code in the GOV.UK homepage. The code included three images, of which browsers should request two.

  1. Base image: an image that all browsers would…

About

Tom Janssens

The web platform is my box of LEGOs.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store