Jaká byla konference UXZ2?

Po loňské zkušenosti jsem se na tuhle konferenci docela těšil. Kvalita přednášek byla loni v pohodě a fakt jsem byl zvědavý, koho letos pozve Honza Hlaváč, organizátor konference. Jak se tedy povedla druhá iterace konference UXZ? Naplnila se moje očekávání?

O čem to teda letos bylo?

Nevím přesně, podle jakého klíče Honza vybírá témata přednášek, ale docela se mi líbila ta rozmanitost. Svoje si tam najde výzkumník, interakční designer i grafik, navíc díky dalším tématům umožní nahlédnout i do témat „o stůl vedle“. V kontextu toho, že trh pořád chce dost UX generalistů a jednorožců, mi to přijde jako rozumný mix témat. A díky celkovému UX zaměření konference si může dovolit řešit podrobněji i témata jako informační architektura.

Bez omáčky, v bodech, ke každé z přednášek, co v přednáškách zaznělo a mě to přišlo natolik důležité, že to stojí za připomenutí.

Honza Hlaváč — Informační architektura, taky se jí bojíte?

„Dokonalosti není dosaženo tehdy, když už není co přidat, ale tehdy, když už nemůžete nic odebrat.“ Antoine de Saint-Exupéry
 • „IA vyplňuje díru v procesu mezi výstupy z výzkumu a tvorbou prototypu.“
 • See-Think-Do-Care je možné využít i na rozpadnutí větších cílů na ty menší. Ty už pak nebývají tak neuchopitelné jako „Prodat 200 ledniček měsíčně.“
 • Připomenutí, jak důležité je nepodceňovat informační architekturu — že se prostě vždycky hodí vytvořit mindmapu nebo diagram.
 • Prací informačního architekta není jenom zanalyzovat a prioritizovat ty správné informace, ale i jejich následná validace.
uxz2-1
Honza Hlaváč mluví o důležitosti informační architektury

Martin Kulkovský — Design sprint pro jednotlivce a menší projekty

 • Design sprint nemusí být časově náročný, lze si z něj vzít principy a metody a použít je jednotlivě.
 • Designové problémy je fajn formulovat jako otázky „Jak bychom mohli…“, hezké čtení přímo na IDEU: Design Kit.
 • Je dobré si stanovit, za jakých okolností by projekt byl vyhodnocen jako neúspěšný, např. ode dneška za rok. Pomůže nám to s identifikací možného fatálního problému.

Lukáš Třešňák — Guerrila research — mýty, tipy a triky

 • Nesrovnávejte guerillu a hloubkové rozhovory, každé slouží k odlišným věcem.
 • Guerilla je kvalitativní metoda, nepřistupujte k ní kvantitativně (6 z 10 lidí řeklo…).
 • Výzkumnice mají větší šanci, že jim respondenti při guerilla dotazování nebudou utíkat :-)
 • Kontroverzní tip z přednášky: Na podepisování souhlasu s nahráváním není čas, nechte „omylem“ zapnuté nahrávání na telefonu v kapse. A hlavně to respondentům neříkejte. (No, když vám to etika dovolí.)
 • Doporučené literatura: Lean Startup, The Innovator’s Dilemma, Jak se vyrábí sociologická znalost, Focus Groups, The Handbook of Global User Research

Zdeněk Cendra — Existuje něco jako UX uvnitř firmy mezi ní a zaměstnanci?

 • „Firmu dělám tak, abych v ní chtěl sám pracovat.“
 • Schůzky dělejte ve stoje, zkrátí se třeba až o 80%.
 • Společné obědy přímo ve firmě fungují na více rovinách — stmeluje to a taky to šetří čas zaměstnanců.
 • Je fajn některé věci řeči trochu víc spontánně. Nebo úplně punkově. :-)
 • Tip z přednášky: Pokud svým zaměstnancům zaplatíte uklízečku, můžou mít pocit, že jim příliš zasahujete do soukromí.
 • Tip z přednášky: Různým lidem rostou vlasy různě rychle. :-) Vaše firemní kadeřnice může mít problém najít správný pravidelný termín hromadného stříhání zaměstnanců.

Jan Kubec — Co vás čeká, když půjdete pracovat do Anglie?

uxz2-5
Honza Kubec o své cestě za prací do Londýna.

V Londýně jsou 2 veletrhy startupů, kde je šance se potkat rovnou s firmami a jejich designery.

 • HR agentury v Anglii fungují mnohem lépe než v Česku, i klienti jsou obecně více vzdělaní ohledně UX.
 • “Povídavá forma” životopisu je více preferovaná než jednoduchý výčet vašich schopností, dodržte však maximum dvou stránek.
 • Text je vhodnější než grafické zpracování, životopisy jsou často zpracovávány strojově.
 • Velmi vám pomůže, když ukážete nadšení pro věc. Nadšení hraje velkou roli při pohovoru.
 • Počítejte, že první práci můžete z Česka hledat i půl roku, není to výjimkou.
 • Pokud nemáte praxi v Anglii, čekejte plat spíše nižší než chcete. Na ten máte možnost dostat se třeba za rok, až praxi mít budete.

Kristy Marcinová — Jak vytvořit vlastní Pattern Library a proč vám budou užitečné

 • Pattern Library by měla mít člověka, který je za ni zodpovědný a má změny v ní pod kontrolou.
 • Při tvorbě Pattern Library si udělejte UI audit, pomůže vám uvědomit si, co všechno v aplikaci máte za prvky.
 • Definujte si, kdo bude používat vaši Pattern Library. Obsah knihovny potom přizpůsobte jejich cílům a potřebám.
 • Pozor na názvosloví — komponenty můžou pro designery znamenat úplně jinou úroveň detailu než pro vývojáře. Je důležité, aby celý tým mluvil jedním jazykem.

Michal Nosek — Jak výzkumníci v Seznamu pomáhají navrhovat a ověřovat obsah televizního pořadu

 • U rozhovorů můžete respondentům dát úkol předem — např. aby udělali fotku z jejich výletu. Pomůže jim to potom navázat příběh a vám získat lepší představu o tématu.
 • Někdy prostě musíte začít produkt rovnou vytvářet, prototyp u TV pořadu není příliš jednoduché udělat.

Martin Halík — Animace jako interface

uxz2-3
Martin Halík o tom, že rozhraní Apple Watch bylo výrazně inspirováno kruhovým ovládáním původních iPodů.
„Dobrá animace je taková, kterou ani nevnímáte.“
 • Animace pomůže vysvětlit uživateli vztahy mezi prvky, funkcionality a také může udělat aplikaci líbivější a plynulejší.
 • Při rychlosti animace 200ms nemůžete udělat chybu.
 • Testujte animace častým používáním aplikace. Odhalíte tím situace, kde je animace už navíc a zdržuje.
 • Pohlídejte si frontenďáky a to, jak jsou animace implementované v reálné aplikaci.

Zdaleka jsem nevypsal všechno, co na přednáškách padlo, je to jen hodně hrubý vhled do témat. Ale za mě obsahově dobrá konference, spokojenost. Asi až čas ukáže, jak kvalitní témata bude Honza schopen shánět každý půlrok. Zatím se mu to ale daří dobře.

Něco málo k průběhu

Jsem rád, že na UXZ je dost času na pobavení se s řečníky i ostatními účastníky. Moderování se opět ujal Adam Fendrych a tam je prostě znát, že má praxi. Zpestření se soutěžemi a zmrzlinou z Angelata bylo vítaným oživením, nemluvě o ještě lepších tečkovaných blocích než jsme dostali loni. Obecně tedy průběh hodnotím kladně, lokace na Pankráci je taky fajn.

uxz2-2
I tohle dělá konferenci úspěšnou, ne? :-)

Přemýšlel jsem, co bych Honzovi Hlaváčovi doporučil do příštího (půl)ročníku. Napadla mě jen jedna věc, kterou by konferenci mohla posunout. Myslím, že konference není pouze o tom jednom dni, kdy se koná. Já osobně jsem vyhlížel seznam témat a řečníků o něco dříve, dlouho nebyly vůbec k dispozici nebo pouze velmi roztříštěně někde po sociálních sítích. Obecně prezentování celé akce by mohlo být lepší, i vzhledem k ceně vstupenek, které rozhodně nepatří mezi ty levné.

Na takovéto akce však chodím primárně kvůli tématům a networkingu. A tyto dvě oblasti měla UXZ pokryta slušně. Tak zase v červnu, budu se těšit :-)

P.S. Fotky jsou z oficiální galerie UXZ.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.