Konference UXZ — nadějný začátek

Jak asi víte, před týdnem proběhl 1. ročník konference UXZ, kompletně pod taktovkou Honzy Hlaváče (a.k.a. Ošklivého Supa). Honza od začátku avizoval, že konference bude zaměřena hlavně na praktické zkušeností řečníků, což by ji mělo odlišit od jiných českých UX konferencí. To ostatně sděloval i claim konference — “Od UXáků pro UXáky”. Jak se konference povedla a co jsme měli možnost vidět?

Kvalita přednášek mne mile překvapila — ani ne proto, že bych o některých tématech v minulosti neslyšel nebo nečetl jinde. Některé přednášky se samozřejmě věnovaly trendy tématům jako jsou MVP, rychlé testování nápadů nebo práce v týmu či uživatelský výzkum — ale byl to mnohem víc pohled přímo do pracovních procesů řečníků. A z toho automaticky vzniklo hodně tipů, na co se třeba při konkrétních metodách nebo situacích zaměřit a čím se nezdržovat.

Pohled do UX týmu v LMC

Dlouhodobě mě baví sledovat UX dění okolo firmy LMC a jejích produktů Jobs.cz a Prace.cz. Shodou různých okolností na konferenci své zkušenosti předávali hned tři řečníci právě z LMC.

Již nějakou dobu sleduju blog Michala Maňáka, a možná i proto mi přišla jeho přednáška jako takové širší opakování a trochu mi v ní chyběla hloubka, kterou jsem právě díky zkušenosti s jeho články očekával. Určitě bych ale vypíchnul jeho slova o zapojení celého týmu do designového procesu, časté iteraci a potlačení designerova ega či strachu z neúspěchu. Obzvlášť na poslední 2 body bych kladl velký důraz.

[caption id=”attachment_1665" align=”alignnone” width=”1000"]

uxz3

Radu od Michala Maňáka tesat do kamene.[/caption]

Martin Mráz se dostal k tématu, které je v poslední době velmi aktuální — rychlé testování nápadů a zjištění jejich hodnoty či potenciálu. Na toto téma mluvil i Adam Hazdra na jednom ze svých inovačních setkání a je vidět, že se tomu v LMC hodně věnují — pravděpodobně i proto, že businessově dává smysl nepálit hodiny vývojářů na něčem, co nevíte, že bude fungovat. Martin zmínil několik konkrétních metod, které běžně používají, a otevřel tím v následné diskusi i otázku určité etiky při výzkumu. Největší pozdvižení myslím udělal “fake door test”. Obecně mě ale potěšila Martinova zmínka o tom, jak velmi úzce spolupracuje s produktovým manažerem dané služby, a jaké ovoce to přináší. Osobně myslím, že téma spolupráce PM & UX bude v blízké budoucnosti čím dál žhavější.

Jednu z přednášek zaměřenou na výzkum měla Ivana Kolcunová, UX výzkumnice v LMC. Ivana si za úkol dala představit trochu netradiční metodu, ke které se pravděpodobně příliš mnoho UX designerů nedostane — hlavně kvůli její časové a logistické náročnosti. Při výzkumu cestuje po republice a hloubkové rozhovory či testování dělá přímo v přirozeném prostředí svých respondentů, tedy např. v jejich kancelářích. Mluvila o tom, jaké poznatky jí to narozdíl od “laboratorního” prostředí přináší, nebo i o tom, že s sebou na výzkum bere často i produkťáky a designery. Pokud bych měl vybrat jeden tip, který mně přišel nejužitečnější: pokud sháníte cílovku své služby, běžte za obchodníky. Protože právě oni mají vztah s vašimi klienty.

Inspirace především

Na konferenci mě vždy potěší, pokud organizátoři do programu zařadí nějaká čistě inspirační témata. Jedním z takových témat byl určitě příběh projektu BECA.TECH, který pracuje na designu kalhot pro vozíčkáře. Osobně jsem ocenil velmi podrobný vhled do průběhu rozsáhlého výzkumu, který mají za sebou a také náhled na to, co vás může potkat mimo relativně bezpečný online svět. Tým se musel vypořádat s mnoha netradičními výzvami, jako je třeba neznalost typů látek či různých střihů. Na velmi pěkném příkladu byla ukázána i mapa rizik, kterou si během designování sestavili. Rozhodně bych i ocenil, že s sebou vzali i Martina, jednoho z uživatelů jejich kalhot, který se s námi mohl podělit o své zkušenosti. Celou přednášku doporučuju zhlédnout na Facebooku projektu.

[caption id=”attachment_1660" align=”alignnone” width=”1000"]

uxz2

Martin Kašpar z BECA.TECH o tom, jak designovali kalhoty pro vozíčkáře.[/caption]

Druhou velmi inspirativní přednáškou byla ta o zahraničním studiu od Petra Kozlíka. Petr mluvil o svém dvouletém studiu interakčního designu ve Švédsku a ukazoval některé z projektů, na kterých ve škole pracoval. Na tom dobře předvedl, jak důležité může být zkoušení postupů a ladění vlastního procesu v bezpečném univerzitním prostředí. Zkušenosti samozřejmě lze získat i např. praxí v agentuře, nicméně v reálném životě bývá tlak neudělat na klientově projektu chybu. Je tedy mnohem těžší nastavit si ten správný experimentální mindset, který UX designeři potřebují.

Velmi dobrá byla přednáška od Dany Brhelové z Kiwi.com (kdysi Skypicker.cz). Téma talku bylo uživatelské testování s interními zaměstnanci, což vzbudilo dost kontroverze, a to se taky projevilo na trochu rýpavějších dotazech na konci talku. S tímto způsobem testování můžete nebo nemusíte souhlasit, to je čistě na vás — nicméně bych vypíchnul několik zajímavých poznatků. Tvorba produktů s dobrým UX (či CX) je mnohem jednodušší, pokud jsou zaměstnanci firmy orientováni na uživatele, v produkt věří a jeho tvorba je baví (tzv. EX — Employee eXperience). Zlepšení firemní kultury je právě jedním z výstupů interního uživatelského testování — zaměstnanci se díky tomu mnohem lépe na produkt a jeho uživatele naladí. Při budování takového týmu může i pomoci, pokud vytvoříte místo, kam zaměstnanci mohou psát své nápady na zlepší produktu — v Kiwi.com tomu říkají “UX Channel”.

O náboru i deníčkových studiích

Poslední dobou cítím, že jsou hodně žádané přednášky, které nabízejí pohled pod pokličku najímání designerů či rady, jak sestavit své portfolio. S tímto tématem přišel Martin Čacký, který se pustil do výborné přednášky o tom, jaké hodnoty designerů jsou důležité pro něj nebo firmu GoodData, kam designery najímal. Rada, která se opakuje snad v každém článku nebo talku o přijímacích řízeních: nepřetvařujte se. Dřív nebo později se ukáže, co byla přetvářka a co umíte či neumíte. Martin hodně mluvil o tom, jak je důležité, aby si s designerem sednul lidsky, aby věděl, jestli se s nimi dá spolupracovat. V neposlední řadě je také důležité, aby se UX designer zajímal o dopad designu na celý business, samozřejmě v kontextu se spokojeností uživatele. Možná bych ještě zmínil jednu radu vzhledem k portfoliům — v portfoliu ukažte několik projektů do hloubky, kde ukážete nějaké metody podrobněji, ale nezapomeňte na další (i menší) projekty, které naopak ukážou, že máte určitý rozsah.

Poslední přednáškou byl talk Kateřiny Coops o projektu pro jednu z českých bank — aplikace na správu osobních financí. Kateřina hezky ukázala, že je nejen možné, ale hlavně i přínosné, testovat i hodně rané prototypy (ukázka hodinek z umělohmotné pásky a obrazovkami na post-itech). Při testování aplikace navíc pracovali i s deníčkovými studiemi, které jsou na mém seznamu “u nějakého projektu si to chci zkusit”. Potěšila informace o tom, že není potřeba nic až tak složitého. Uživatelé jsou schopni zapisovat své poznámky i do jednoduchého Google dokumentu, důležité je hlavně to, aby se nemuseli učit něco nového složitého. To může způsobit bariéru v ochotě zapisovat poznatky z testování aplikace. Obecně se pak věnovala i hledání participantů pro výzkum a upozornila na fakt, že je velmi těžké sehnat někoho, kdo to bude dělat zadarmo.

[caption id=”attachment_1653" align=”alignnone” width=”1000"]

uxz1

Martin Čacký o náboru designerů v GoodData.[/caption]

Závěr

Na závěr snad jen — více takových konferencí. Kvalita přednášek byla velmi slušná. Žádná mi nepřišla ani obsahově prázdná ani jako zbytečná výplň času. Na konferenci jsem kromě přednášek ocenil i její důraz na networking účastníků. Po každých dvou přednáškách byla půlhodinová pauza, čas na oběd byl hodinu a půl. A myslím, že pro moderování byl dobře vybraný i Adam Fendrych, který byl připravený i na situace, kdy nebylo příliš dotazů. Pokud vás letos od konference odradila její trochu vyšší cena nebo nejistota 1. ročníku a teď si trháte vlasy, nevadí. Věřím, že se dočkáme druhého ročníku, který nepochybně udrží nastolenou laťku. Díky všem organizátorům a především Honzovi Hlaváčovi za chuť se do organizace konference vůbec pustit.

Pozn.: za fotky děkuji Bobu Marvanovi, který celou akci dokumentoval.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.