Janža
Janža

Janža

Raztresene misli se ne smejo sestaviti skupaj s prevodom. Slovenščina, torej.