SoDA continues to interview interesting women who work in our member companies. We strongly believe that women play more and more significant roles in the widely understood industry. We strongly support this trend — diversification means the change of the optics — finally, women will not be treated as strangers in this business — now often perceived as man’s world. That is why we have launched „Women can do IT”, a project presenting female leaders, managers, experts, and specialists from the member companies of SoDA.

Image for post
Image for post

We’re talking with Agnieszka Barbara Dąbrowska from SoftServe Poland, who juggles multiple responsibilities in various IT areas from different areas of IT. …


SoDA kontynuuje wywiady z interesującymi kobietami, które pracują w naszych firmach członkowskich. Mocno wierzymy, że kobiety odgrywają coraz większą rolę w szeroko rozumianej branży IT. Zdecydowanie chcemy wspierać ten trend — dywersyfikacja oznacza zmianę optyki — nareszcie obecność kobiet nie będzie już nikogo dziwiła w tym biznesie, w tej chwili często postrzeganym jako świat mężczyzn. Dlatego uruchomiliśmy projekt „Kobiety w IT”, którego zadaniem jest zaprezentowanie liderek, menedżerek, ekspertek i specjalistek pracujących w firmach członkowskich SoDA.

Image for post
Image for post

Rozmawiamy z Agnieszką Barbarą Dąbrowską z SoftServe Polska, która łączy wiele obowiązków z różnych obszarów IT.

Jaką rolę pełnisz w swojej firmie?

Jestem Dyrektorem Wrocławskiego Centrum Rozwoju. Nadzoruję pracę zespołów marketingu, szkoleń i rozwoju, zajmuję się również wspieraniem inicjatyw HR. I tak, tu nie ma czasu na nudę (śmiech).

Jakie jest Twoje wykształcenie? Jak trafiłaś do IT?

Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku socjologia i ukończyłam studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi w Walii. Kiedy wróciłam do Polski, zrobiłam kolejne studia podyplomowe z zakresu zarządzania talentami. Pracowałam jako Junior HR Manager w dużej firmie produkcyjnej, następnie przeniosłam się do firmy chemicznej — ale tam nie mogłam się odnaleźć. Nie podobało mi się to, jak traktowano ludzi — jako zasób, a nie kapitał ludzki. Zawsze starałam się pomagać ludziom, cały czas mając na uwadze koszty i strategię firmy. Więc pomyślałam sobie — gdzie szukać pracy, jeśli nie w branży IT, która słynie z tego, że dba o ludzi? …


SoDA continues to interview interesting women who work in our member companies. We strongly believe that women play more and more significant roles in the widely understood industry. We strongly support this trend — diversification means the change of the optics — finally, women will not be treated as strangers in this business — now often perceived as man’s world. That is why we have launched „Women can do IT”, a project presenting female leaders, managers, experts, and specialists from the member companies of SoDA.

Image for post
Image for post

We’re talking with Katarzyna Taromir-Rebeś from Monterail, who, because of the COVID-19’s outbreak, had to close down the office a week after promotion. …


SoDA kontynuuje wywiady z interesującymi kobietami, które pracują w naszych firmach członkowskich. Głęboko wierzymy, że kobiety odgrywają coraz większą rolę w szeroko pojętej branży IT. Zdecydowanie chcemy wspierać tę tendencję — dywersyfikacja oznacza zmianę optyki — nareszcie kobiety nie będą traktowane jako obce w tym biznesie, obecnie często postrzeganym jako świat należący do mężczyzn. Dlatego uruchomiliśmy projekt „Kobiety w IT”, którego zadaniem jest zaprezentowanie liderek, menedżerek, ekspertek i specjalistek z firm członkowskich SoDA.

Image for post
Image for post

Rozmawiamy z Katarzyną Taromir-Rebeś z firmy Monterail, która tydzień po awansie musiała zamknąć biuro z powodu epidemii COVID-19.

Jaką rolę pełnisz w swojej firmie?

Jestem dyrektorem operacyjnym (COO). …


SoDA kontynuuje wywiady z ciekawymi kobietami, które pracują w naszych firmach członkowskich. Jesteśmy przekonani, że kobiety odgrywają coraz większą rolę w szeroko pojętej branży IT. Zdecydowanie chcemy wspierać ten trend — dywersyfikacja oznacza zmianę optyki — nareszcie obecność kobiet nie będzie już nikogo dziwiła w tym biznesie — w tej chwili często postrzeganym jako świat mężczyzn. Dlatego uruchomiliśmy projekt „Kobiety w IT”, który ma na celu zaprezentowanie sylwetek kobiet liderów, menedżerów, ekspertów i specjalistów, pracujących w firmach członkowskich SoDA.

Rozmawiamy z Martą Roszko z BlueRider Software, która z powodzeniem łączy różne role w swojej firmie.

Jakie stanowisko zajmujesz w swojej firmie?


SoDA continues to interview interesting women who work in our member companies. We strongly believe that women play more and more significant roles in the widely understood industry. We strongly support this trend — diversification means the change of the optics — finally, women will not be treated as strangers in this business — now often perceived as man’s world. That is why we have launched „Women can do IT”, a project presenting female leaders, managers, experts, and specialists from the member companies of SoDA.

We’re talking with Marta Roszko from BlueRider Software, who successfully combines different roles in her company. …


Image for post
Image for post

W SoDA mocno wierzymy, że kobiety odgrywają coraz większą rolę w szeroko rozumianej branży IT. Zdecydowanie chcemy wspierać ten trend — dywersyfikacja oznacza zmianę optyki — nareszcie obecność kobiet nie będzie już nikogo dziwiła w tym biznesie — w tej chwili często postrzeganym jako świat mężczyzn. Kobiety potrafią i faktycznie pełnią obecnie wiele funkcji — od typowo technicznych poprzez sprzedaż, rozwój biznesu, zarządzanie po najwyższe stanowiska w firmach IT i ulepszają te biznesy, wnosząc unikalne umiejętności (takie jak wielozadaniowość, skupienie i empatię). …


Image for post
Image for post

SoDA believes women are underrepresented in the widely understood IT industry. Despite bringing unique skills to the table (like multitasking, laser focus, and empathy), women are also treated like something spotted in the wild — interesting but potentially dangerous. We want to change those optics. That’s why we start with “Women can do IT” — a series of interviews with female specialists. Interesting but harmless.

Let’s take off with Małgorzata Orzechowska from SoftwareMill.

What role do you play in your company?

I’m a Business Development Representative.

What is your formal background and education? How did you end up in IT?

My adventure started in high school with an IT profile. A long, long time ago, I could even write you some code. Then I decided it wasn’t necessarily my thing and went with English philology. I finished college and became an interpreter. To this day, I mix translations with the work in the IT industry. I had my language school, worked as a Sales Manager in a publishing house. Then I found my way to a company that developed an app for mobile ticket purchasing. This was a full circle for me — yet again I found myself doing what I really like and understand. …


The future is unknown but we can process it

Image for post
Image for post
Paweł Pustelnik — Managing Director of Future Processing

SoDA is talking with Paweł Pustelnik, Managing Director of Future Processing (FP for short). The company is one of the biggest Polish software development companies. With 20 years of experience and over 800 people on board, the firm is fully capable of talking about the current state of software development, COVID-19 outbreak, and the future. The industry’s, as well as the company’s alone.

Jarosław Ściślak: Please finish the sentence — The future is…

Paweł Pustelnik: Future Processing, of course! (laughing) Seriously, though — it’s very hard to predict. We are faced with a hard lesson, coming from COVID-19. Not everything is written in stone, not everything is easily predictable. You can’t always prepare for that. But one thing is for sure — technology has rapidly entered the human domain and is here to stay. It’s unavoidable. At FP, we believe that the future will be based on data and its relevance. The ability to sort it out and find out the answers is the crucial element of today’s and tomorrow’s business. The technology will come out of its spawning pool — it will be a large part of human life. Tech is supporting human performance and enhancing life… It’s already a big theme, tomorrow it will become a big reality. …


Image for post
Image for post

Software fuel economies transform companies, deliver business value. There are many firms creating products but only a few of them understand the craft. They go beyond code, delivering business consulting services. They take advantage of the dynamic Polish economy, employing the best talents in the world. The X factor of Polish software development companies lies in the people and business processes. That’s real value for your business.

Many software business partners merely write the code. They don’t do much beyond that. The position of Poland and its developers comes from higher standards. Software developers, product owners, and business managers want to understand where the business value comes from. The software requirements specification document (SRS) is not enough. Teams in Poland want to understand the client’s business. This is the foundation. …

About

Jarosław Ściślak

Branding, marketing, business scaling, content & company culture specialist. Created shared value (CSV) evangelist. More: scislak.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store