Google analytics

Mike van Hoenselaar
mike@onlineboswachters.nl

Presentatie online:

De basis van lean is iteratie

De metrics (getalletjes om meetbaar te maken) maken groei mogelijk

 1. Het moet een duidelijke relatie geven tussen oorzaak en gevolg (ijses en haaien ligt aan het weer)
 2. Het moet begrijpelijk en toegankelijk zijn
 3. Het moet een ratio of waarde zijn, het moet omhoog en omlaag kunnen gaan
 4. Als deze metric veranderd, moet jouw gedrag ook veranderen.

Vanity metrics (ego strelers)

 • waardes die eigenlijk niets zeggen over resultaat

Herhalingsaankopen
Klanten die opzeggen
Kosten per acquisitie
Customer lifetime value
Klanttevredenheid

Aantal page views is het interessant voor nieuwssites en blogs.

Je bepaalt zelf welke metric het meest riskant is voor jouw bedrijf

Lean analytics — Measuring your way to product market fit (Alistair Croll)

 • Kwalitatieve metrics
 • Kwantitatieve metrics
 • Informatieve metrics (hoe doet mijn bedrijf het nu) -> Google analytics, Excel, Geckoboard, Cyfe, Dasheroo
 • Verkennend (wat verwacht ik dat er gaat gebeuren)

Probeer nieuwe dingen te doen om er achter te komen of er iets op komst is waar we iets mee moeten.

 • Toekomst
 • Verleden (churn: hoeveel mensen haken af? )
 • Correlatie
 • Causaliteit (probeer er altijd achter te komen waarom de data iets zegt)

Niet beginnen met bouwen zonder metrics

Pick a KPI -> improve -> hypothese -> measure -> succes of niet?

 1. Wat je gaan optimaliseren? (conversieratio, nieuwsbrief inschrijvingen, opzeggen, aantal boekingen, meer mensen in je restaurant)
 2. Bepaal je hypothese (wat aanpassen om resultaat te verbeteren?) -> Marketingcampagne, redesign app, verzendkosten, extra betaalmethode, tekst in buttons aanpassen etc.)
 3. Bouwen en uitvoeren van experiment -> op wie richt je je? Wat wil je van die groep? Waarom zouden ze dit doen?

Hoe minder formulieren de klant hoeft in te vullen hoe beter het werkt

4. Analyseer data en bepaal vervolgacties (klein maken, aanpassen, nog een keer doen

Fail fast, fail often (Ryan Babineaux)

Analysis Paralysis

Ga niet alles meten, maar focus!

 • Find the one thing that matters
  1. lijn in het zand zetten 
  2. maakt organisatie makkelijker op 1 lijn
  3. Beantwoord de meest belangrijke vraag die je jezelf kunt stellen
  4. Inspireert een cultuur om te experimenteren

Youtube: 
- Video’s upoaded per minuut
- Hours watched per day
- Shares per video per day
- 100m views (vanity) -> wel belangrijk voor marketing

Soms is er een nog geen bestaande metric

 • Wat wil de klant?

Weet wat je moet doen wanneer een waarde stijgt of daalt (laat er een melding komen bij een bepaalde waarde)

5 fases (verschild per soort bedrijf):

- Empathy: Is er vraag naar? (Get out of the building, the mum test, vraag nooit een toekomstvraag) Waar vind je de juiste bezoekers? -> Traction Boek over hoe je mensen van A naar B kunt krijgen. 
Maak utm link? dat je nog een stukje achter de link plakt. 
Welk kanaal levert het meeste op? Zet daar op in en optimaliseer.

-Stickiness (hoe kunnen we er voor zorgen dat ze blijven plakken) -> hoeveel leerlingen en bedrijven heb ik? Blijft dat groeien?
- Virality (product gevonden dat mensen blijven gebruiken)
- Revenue (transacties en comissies, hoe gaan we er geld aan verdienen? Welk model past hierbij?)
- Scale (trek het nog breder door, eerst uitzoeken of mensen bij je blijven en pas daarna gaan groeien

Wat heeft de meeste prioriteit?: B.R.A.S.S. (gaat om gut feeling)

Petithack.com

Growthhackers.com

17 tot 20 oktober -> http://vruc.ht/neil (sprekers over growthhacking)

Google analytics -> sessieduur: tot aan de laatste pagina

Basis tips:

 • Komt er data binnen? Controleer je UA code.
 • Oefenaccount in de slides voor google analytics!
 • Rapportage -> Realtime -> overzicht
 • Debugging 
  - real time rapportage
  - Debugger 
  - Ghostery
 • Filteren van dataweergaves (zo kun je data betrouwbaarder maken) -> Ik wil niet alles meer doorlaten
 • Raw data dataweergave (maak een beheerdersoverzicht en een nieuwe view die het experimenteer ding is, dus niet van de echte) = extra dataweergave aanmaken / controleren
 • Sluit eigen IP’s uit (dus van bekenden) Bij view heb je een optie filters. Kies een filternaam -> vooraf gedefinieerde filter -> en dan een IP adres invullen die dus niet gebruikt mag worden.
 • Filter op bots en spiders -> bots filteren
 • Stel het juiste land/ tijdzone in -> view -> new view
 • Zorg voor ingestelde doelen (als iemand “dit” gedrag vertoond, is het een conversie) -> mensen goed kunnen indelen op deze manier en met elkaar vergelijken. -> Custom goal instellen -> type (destination, duration, page/screen session, event, smart goal)
Like what you read? Give Jasmijn Vonsée a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.