Planning

Content calendar

 • Wat motiveert mijn persona?
 • Kijk naar wat er al gemaakt is
 • Zorg ervoor dat al je data goed is opgeslagen met bepaalde keywords

Beheer

 • Zet eventueel copywright bij je content
 • Bedrijf, doel, doelgroep, medium -> hou hier altijd rekening mee!
 • Evalueer -> waarom sluitte iets niet aan?
 • Blijf aanpassen en testen

Behoud

 • Bewaar goede content
 • Verwijder slechte content/ aanpassen
 • Kun je bepaalde onderdelen uitmelken/op voort borduren

Evalueer

 • Wat sloeg aan en wat niet? Waarom?
 • Maak een eenduidig beeld (bijvoorbeeld het logo altijd vast)
 • Impact en bereik (ga all the way voor de awkward boeren. Grappig wordt misschien wel gedeeld maar maakt geen impact.)
 • Boer zoekt vrouw bijvoorbeeld. Die boeren zijn ook heel ongemakkelijk, maar toch vinden mensen ze aantrekkelijk. Het is namelijk de echte nuchtere Nederlandse man. Daar zijn we trots op.
 • Een ongemakkelijke boer kan ook grappig zijn en vernieuwend.
 • Het wekt sympathie op bij de kijker.
 • Misschien wel het verhaal van de boer en zijn wijn, maar gewoon op zijn manier.
 • Gerichte vragen op persoonlijk vlak vragen (waarom hou je zo van wijn? wat is je vroegste herinnering aan wijn?

Misschien de setting als hierboven, maar dan tussen de druivenstruiken?

Foto voor kerstmis

Like what you read? Give Jasmijn Vonsée a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.