@byjasmijnvonsee

Snapchat en Insta stories

Snapchat heeft een snapcode die je kunt scannen (en dan iemand kan volgen)

@Kirstenjassies @igmarketingnl

Op instagram kun je niet heel goed mixen tussen persoonlijk en zakelijk leven

Waar zit mijn doelgroep? Ga daar dan naartoe.

Belangrijkste is en zal video zijn.

Iedereen is publisher geworden

Mensen willen graag op het social platform blijven dus het doorverwijzen naar een website is vaak niet relevant.

Content zo veel mogelijk verspreiden over social media

Snapchat:

  • Realtime, ongefilterd, behind the scenes, persoonlijk, veel interactie
  • Niks blijft bewaard (bewaard voor 24 uur)
  • Gaat om creeeren (opent op de camera)
  • Snapchat ziet zichzelf als een camerabedrijf (hyper evolved text message)
  • Reclame op je snapchat is niet echt aan te raden

Instagram:

  • Je kunt overstappen op een bedrijfsprofiel en daarmee zien wanneer je het beste kunt posten.
  • Je kunt het beste elke dag (meerdere keren) posten
Like what you read? Give Jasmijn Vonsée a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.