Fortfarande sker många arbetsplatsolyckor — men hjälp finns!

På företag inom alla branscher sker det olyckor under arbetets gång och även om det inte alltid innebär långvariga sjukskrivningar, så leder som bekant många bäckar små till en stor å. För att förebygga olyckor på arbetsplatsen kan företag uppgradera sitt skydd, men det är många olika faktorer som behövs tas hänsyn till. Där kan det vara klokt att anlita ett externt företag med kunskap om HMS för ens bransch.

Att det sker arbetsplatsolyckor går antagligen inte att undvika helt, men det finns mycket som kan göras och det kommer hela tiden nya råd och förordningar från Arbetsmiljöverket. Det kan dock vara krångligt för företag att hålla koll på alla förordningar, då det ofta inte rör sig om ett isolerat område som behöver tänkas igenom, utan flera olika. Det kan röra sig om bland annat halk- och fallrisker, ergonomi, damm, värmeskydd, hygien, buller, kemiska hälsorisker, vibrationshälsorisker, läckage, och information om hur man arbetar på ett säkert sätt. Vissa saker är antagligen självklara, som att till exempel använda skyddsutrustning vid svetsning, men andra delar av HMS (Hälsa, arbetsMiljö och Säkerhet) kan vara krångligare att både upptäcka, åtgärda och implementera i företagets dagliga arbete. Åtskilliga studier visar dock att det kan löna sig för företag att investera i arbetsplatsskydd, då det kan bli rejält kostsamt med sjukskrivna medarbetare och tidskrävande läkningsprocesser.

Om man inom ett företag känner att det behövs mer åtgärder för arbetssäkerhet på arbetsplatsen, så kan det vara klokt att kontakta en utomstående aktör som har en lång erfarenhet av den bransch företaget arbetar inom. På så sätt blir det lättare att rikta åtgärderna i rätt riktning. Generellt bör man leta efter ett företag som har HMS som en specialitet och som arbetar med hela problemet, det vill säga inte bara delar av det. Det innebär att man ska kunna hitta sätt att eliminera problemen som finns, förebygga dem i framtiden och skydda de anställda. Konkreta sätt att göra detta på kan vara genom att till exempel eliminera en säkerhetsrisk genom att bygga om i en verkstad. Förebygga framtida olyckor kan ske genom utbildningar för de anställda, och skydda kan man göra genom inköp av skyddsutrustning, men även genom användandet av denna. På så sätt kan man inom företaget skapa ett fungerande hälsoskydd, som är uppdaterat och som används av de anställda.

Ett företag som arbetat länge mot byggbranschen och industrin är TOOLS. De har på senare år även satsat stort på just HMS och på att erbjuda ett helhetskoncept mot företag som vill informera sig och uppgradera sig när det kommer till skydd mot arbetsplatsolyckor och arbetsplatsrelaterade åkommor. På deras hemsida finns mer information om hur de arbetar för att hjälpa företag med arbetsplatssäkerheten.